Views
9 months ago

Gorički vrh 2017

VERSKE SKUPNOSTI jim je

VERSKE SKUPNOSTI jim je ta pravica odvzeta. Najbolj so izpostavljene krave v funkciji proizvodnje mleka, zato bolečino ob ločitvi od mladičev izražajo s srce parajočimi glasovi in jokom. Zato ker človek kot edini sesalec želi v odrasli dobi uživati v hrani za teličke. Te živali doživijo tudi razne deformacije, saj jih hranijo z različnimi kemijskimi dodatki za povečanje prirasta, laktacije in še česa, zato posledično trpijo bolečine tudi zaradi tega. Svinje so ob delfinu, opici in slonu med najinteligentnejšimi živalmi na planetu. Če za trenutek pozabimo na svoj napuh, se lahko vprašamo, kam nas uvršča naše početje. Bog nam je zaupal gospodovanje na Zemlji. Ozrimo se okrog in si priznajmo, da smo slabi gospodarji, povzročitelji velikega trpljenja, dokazano nepotrebnega, saj obstajajo svetovno priznane znanstvene študije o škodljivosti in nepotrebnosti uživanja mesa. Poleg tega je živinoreja med glavnimi onesnaževalci in vzrok za neenakomerno porazdelitev hrane ter lakoto na planetu. Marsikdo več ne verjame, da se dobro z dobrim vrača. Pri živalih se gotovo, saj se vsaka odzove na naše ljubeznivo dejanje. Živali nas ljubijo tako brezmejno, da za nas vsakodnevno trpijo in umirajo. V porastu je tudi potreba po veganskih in bio proizvodih. Ljudje smo vse bolj ozaveščeni. Na spletu je nešteto posnetkov rešenih rejnih živali, ganljive zgodbe spreobrnjencev, ljudi, ki so se preživljali z živinorejo in so v nekem trenutku spoznali grozljivost svoje eksistence. Živali nam odpirajo srce, njihova ljubezen premaguje našo trdosrčnost. Postajamo usmiljeni, želimo delati dobro, čutimo se povezani z vsemi bitji in če smo religiozni, občutimo enost s stvarstvom. Najšibkejšemu ne želimo več delati zlo. K Bogu se ni potrebno vzpenjati po strmi poti, le srce moramo odpreti in dojeli bomo, da biva v njem. Ko gledamo s srcem, vidimo, da so potrebna naša dejanja in da Zemlja lahko postane Raj. Vidimo pa tudi, tako kot je zapisal Tolstoj, »da dokler bodo klavnice, bodo tudi vojne«. Otrok si je tako pojasnil in potolažil bolečino ob izgubi svojega ljubljenega psa: »Psi imajo tako kratko življenje zaradi tega, ker predano in nesebično ljubijo ter lahko grejo hitro v nebesa, mi pa živimo dlje, ker se moramo tega še naučiti.« Besedilo: Edita Nemec Fotografiji: Internt 60 | Gorički vrh · april 2017

ZDRAVJE Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016 Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo v lanskem letu od maja do konca septembra izvajali že peto nacionalno raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016. Potekala je pod okriljem Ministrstva za zdravje RS. Primerljive raziskave so že potekale v letih 2001, 2004, 2008 in 2012 ter zagotovile nabor številnih podatkov o dejavnikih tveganja in kroničnih nenalezljivih boleznih. Vprašalnik je letos prejelo 16.000 naključno izbranih prebivalcev Slovenije, starih od 25 do 74 let. Vzorec je bil zasnovan reprezentativno za vse prebivalce Slovenije. Izbrane prebivalce smo povabili k sodelovanju in jih preko tega aktivno vključili k oblikovanju bodočih programov za izboljšanje zdravja nas vseh. Pridobljeni podatki bodo namreč v pomoč pri nadgradnji preventivnih zdravstvenih aktivnosti, med drugim tudi brezplačnih delavnic in svetovanj, ki so na voljo v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Preko te raziskave smo si želeli pridobiti nove podatke o tistih vedenjih in navadah, ki neugodno vplivajo na naše zdravje in ga ogrožajo. Med glavne dejavnike tveganja štejemo čezmerno pitje alkohola, kajenje, nezdravo prehrano, telesno nedejavnost, stres in slabo ustno zdravje; med kronične nenalezljive bolezni pa srčno-žilne bolezni, debelost, sladkorno bolezen, povišan krvni tlak, kronično obstruktivno pljučno bolezen, astmo itd. Raziskava vključuje tudi podatke o socialno -ekonomskih dejavnikih, ki dokazano vplivajo na zdravje posameznika, in omogoča podrobnejše opredelitve bolj ogroženih skupin prebivalstva. Podatki preteklih štirih raziskav od 2001 do 2012 kažejo, da se je samoocena zdravja na splošno izboljšala, prav tako so se izboljšali dejavniki vedenjskega sloga: tobak, alkohol, prehrana in gibanje, v nekaterih komponentah in populacijskih skupinah pa so bila tudi statistično značilna poslabšanja. Podatki preteklih štirih raziskav od 2001 do 2012 kažejo, da se je samoocena zdravja na splošno izboljšala V letošnji raziskavi je sodelovalo skoraj 55 % vseh, ki so po pošti prejeli vprašalnik o vedenjskem slogu, pri čemer je odzivnost v vseh devetih zdravstvenih regijah presegla 50 %. V zahvalo so bile med sodelujoče razdeljene nagrade v skupni vrednosti 2.000 evrov. Nagradno žrebanje je potekalo 11. oktobra 2016 na NIJZ. V nagradno igro so bili vključeni vsi, ki so vprašalnik izpolnili prek spleta ali pa ga izpolnjenega vrnili po pošti. Kar dva srečna dobitnika sta bila iz Pomurja. Vsem, ki so se odzvali in izpolnili vprašalnik, se najlepše zahvaljujemo, saj so prispevali k zbiranju pomembnih podatkov, na podlagi katerih bodo strokovnjaki NIJZ v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS nadgradili preventivne programe zdravstvenega varstva. Preventivni programi so brezplačno na voljo vsem, z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, zato so vsi sodelujoči posredno pripomogli k izboljšanju zdravja vseh prebivalcev Slovenije (povzeto po: www.nijz.si). Besedilo: Jasmina Črnko Papić Fotografija: Internt Gorički vrh · april 2017 | 61

Suhokranjske poti pomlad 2013 - Občina Žužemberk
Ogledalo, številka 93, april 2013 - Občina Vojnik
Revija PRO - December 2017
OGLEDALO, številka 82, julij 2011 - Občina Vojnik
Podoživeti hočem vsak prostor vrtca Zvonka Grum Vojniški vrtec kot ...
Suhokranjske poti, oktober 2009 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, Številka 54, 14.april 2006 - Občina Vojnik
Glasilo Vizita - št.33_34 - Splošna bolnišnica Novo mesto
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
april 2008 - Občina Logatec
Od socialne delavke do uspešne podjetnice ... 3 ... - Agencija Mori doo
Številka 1/313 - Cinkarna Celje
Suhokranjske poti, oktober 2008 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, Številka_69, marec 2009 - Občina Vojnik
Glasnik januar - februar2009 - Občina Škofljica
NOVICE OB^INE DUPLEK, letnik 11, {tevilka 3, javno glasilo
Aplenca - Občina Komenda
Urednikova beseda bf 3/2012 - Frančiškani v Sloveniji
LeGra - Å olski center Novo mesto
30. december 1963 (št. 717-718) - Dolenjski list