Views
4 months ago

Gorički vrh 2017

ŽUPANOV NAGOVOR Lev

ŽUPANOV NAGOVOR Lev Nikolajevič Tolstoj je zapisal: »Skrivnost sreče ni v tem, da delamo tisto, kar bi radi, temveč, da imamo radi tisto, kar delamo.« in v gradnjo malih čistilnih naprav. Letos denar namenjamo tudi za sofinanciranje gradnje župnišča v Sv. Juriju in za odkup stare šole v Fikšincih. Nadaljevali bomo tudi z urejanjem Zdravstvene postaje in letos bomo naročili novo opremo za prostor, kjer sta patronažni sestri, in uredili dotrajano stopnišče. Naročili bomo tudi projektno dokumentacijo za dozidavo lekarne in prostor za referenčno ambulanto. Od Župnije Sv. Jurij bomo odkupili del zemljišča pred južnim vhodom v šolo in na njem uredili igrišče za otroški vrtec. V prihodnjih letih nameravamo urediti šolsko igrišče, na katerem je potrebno zgraditi atletsko stezo, zato na njem ne bo več prostora, ne za otroško igrišče in ne za igrišče za košarko in rokomet. Slednji dve igrišči bomo uredili na parceli Nemčevih, od katerih bomo letos odkupili potrebno zemljišče. Letos bomo pristopili tudi k ureditvi nekdanjega sadovnjaka Škrabanovih, in sicer bomo na tem zemljišču uredili vzorčni vrt za šolarje in odrasle. Jaz imam rad svoje delo, pa naj bo to v vinogradu ali na občini. Vedno mi je lepo pri srcu, ko pride v naše kraje nekdo, ki že dalj časa ni bil tukaj, in pohvali spremembe. Mi, ki tukaj živimo, jih ne vidimo ali nočemo opaziti, raje vidimo vse tisto, kar je še potrebno narediti. Naročili bomo tudi izdelavo projekta Od Panonskega morja do Dajčevega mlina. Po idejni zasnovi naj bi projekt vseboval pot ob Ledavi, od Pertoče do Nuskove, del od Rogašovcev do Nuskove bomo uredili letos, cimprano hišo v Serdici poleg VGD Serdica, Dajčev mlin kot tehnični spomenik, možnost mletja žitaric v mlinu na kamen in razstavo fosilov Panonskega morja, ki jih je dolga leta zbiral pokojni učitelj Nikolaj Gumilar. Od Turističnega društva Rogašovci smo prevzeli brunarico na Serdiškem bregu in bomo letos na njej opravili nujna vzdrževalna dela. Z Erno Gaber iz Ocinja pa se dogovarjamo o odkupu še druge polovice parcele, na kateri stoji brunarica. Pa bodi dovolj naštevanja. Z denarjem, ki ga imamo, bomo uredili vse to in še več, ker imamo dobro in sposobno občinsko upravo in režijski obrat, ki skrbi za lep izgled naših vasi. Edvard Mihalič, župan 6 | Gorički vrh · april 2017

AKTUALNO Otvoritev Lekarne Špringer – v Občini Rogašovci Občina Rogašovci je na svojem območju imela podružnično lekarno, ki je delovala le občasno in je aprila 2015 prenehala z delovanjem. Interes občine je bil, da svojim občanom zagotavlja dostop do storitev lekarniške dejavnosti na svojem območju. V zvezi s tem je Občina Rogašovci našla skupni interes z Lekarno Špringer, Janez Špringer, mag. farm., spec., Cankarjeva 2, 9250 Gornja Radgona, da v naši občini odpre podružnično lekarno. Na deževen dan, 12. novembra 2016, je v popoldanskih urah svoja vrata odprla nova lekarna v Rogašovcih. Slavnostni del otvoritve je potekal v šotoru pri zdravstveni postaji. Uvodoma je Moški pevski zbor Rožmarin s Pertoče zapel dve pesmi, nato pa je župan Edvard Mihalič pozdravil vse zbrane in zaželel uspešno poslovanje novi podružnični Lekarni Špringer. Lastnik lekarne, Janez Špringer, je na kratko predstavil njihovo delovanje, nato pa sta sledila še govor in čestitka župana Občine Razkrižje Stanka Ivanušiča, kjer ima lekarna Špringer prav tako svojo podružnico. Po koncu slavnostnega dela so si obiskovalci ogledali lekarniške prostore, ki se nahajajo v Zdravstveni postaji Rogašovci. Lekarna Špringer je na svoje stroške preuredila in obnovila obstoječe prostore lekarne. Delovni čas lekarne je prilagojen delovnemu času splošne ambulante v Zdravstveni postaji Rogašovci. Lekarna Špringer je z odprtjem podružnične lekarne v Zdravstveni postaji Rogašovci prispevala k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine ter izboljšanju kvalitete bivanja v naši občini. Občinska uprava Občine Rogašovci Gorički vrh · april 2016 | 7

Suhokranjske poti pomlad 2013 - Občina Žužemberk
Ogledalo, številka 93, april 2013 - Občina Vojnik
Suhokranjske poti, oktober 2008 - Občina Žužemberk
Številka 1/313 - Cinkarna Celje
Podoživeti hočem vsak prostor vrtca Zvonka Grum Vojniški vrtec kot ...
Suhokranjske poti, oktober 2009 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, številka 82, julij 2011 - Občina Vojnik
NOVICE OB^INE DUPLEK, letnik 11, {tevilka 3, javno glasilo
Revija PRO - December 2017
Aplenca - Občina Komenda
OGLEDALO, Številka 54, 14.april 2006 - Občina Vojnik
Glasilo Vizita - št.33_34 - Splošna bolnišnica Novo mesto
Od socialne delavke do uspešne podjetnice ... 3 ... - Agencija Mori doo
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
april 2008 - Občina Logatec
Glasnik januar - februar2009 - Občina Škofljica
OGLEDALO, Številka_69, marec 2009 - Občina Vojnik
LeGra - Å olski center Novo mesto
Urednikova beseda bf 3/2012 - Frančiškani v Sloveniji
30. december 1963 (št. 717-718) - Dolenjski list
8. april 1965 (št. 785) - Dolenjski list