Views
7 months ago

Gorički vrh 2016

KULTURA Ljubezen, naša

KULTURA Ljubezen, naša večna spremljevalka Ljubezen je resnično večna spremljevalka našega življenja, bila je to tudi v času življenja našega največjega slovenskega poeta dr. Franceta Prešerna. Zatorej nič čudnega, da je bila ljubezen tudi »rdeča nit« osrednje prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku v Občini Rogašovci. Na odru v prepolni kulturni dvorani v nedeljo, 7. februarja, so pod mentorstvom Mateje Klement, Lilijane Hajdinjak Zelko in Nina Gumilarja učenke in učenci Osnovne šole Sveti Jurij predstavili nesrečne ljubezni našega največjega poeta. V besedi, sliki in igranih prizorih so spomnili na dekleta in žene, ki so Ribičevemu Francetu iz Vrbe »potisnile« pero v roko, da je v verzih na papir izlival svoje največje mojstrovine – take, ki so mu blažile ali povzročale srčne rane: Ženska zvestoba (posvečena neznani Dunajčanki), Judovsko dekle, zavrnitev neke gospodične v Gradcu (Mariji Johani Khlun), Povodni mož (Dolenčevi Zaliki), Pod oknom (Jerici Podboj), Nezakonska mati (Ani Jelovškovi) in Magistrale Sonetnega venca (Primičevi Juliji). Program izjemno uspelega kulturnega popoldneva sta povezovala Mateja Klement in Nino Gumilar, zapel je šolski mladinski pevski zbor pod vodstvom Mateje Klement, slavnostni nagovor ob prazniku pa je opravil učitelj Nino Gumilar. V osrednjem delu kulturne prireditve je župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič izročil letošnjo občinsko nagrado za področje kulture učiteljici Vidi Šafer iz Kuzme, ki že 28 let poučuje na Osnovni šoli Sveti Jurij, kjer je tudi vsa leta mentorica folklorne dejavnosti. Za veliko mero smeha letošnje kulturne prireditve v Občini Rogašovci pa je poskrbela znana slovenska igralka in komedijantka Lucija Čirović – Fata. Besedilo fotografija: Filip Matko Ficko Vida Šafer, nagrajenka za kulturo 2016 Na osrednji občinski prireditvi v čast slovenskega kulturnega praznika, 7. februarja popoldne v rogašovski kulturni dvorani, je župan Edvard Mihalič predal nagrado za področje kulture 2016 učiteljici Osnovne šole Sveti Jurij Vidi Šafer, ki je sicer doma v Kuzmi. Vida Šafer se je s folklorno dejavnostjo prvič srečala kot učenka na Osnovni šoli Turnišče, kjer je bila članica folklorne skupine KUD Štefan Raj Turnišče pod mentorstvom učiteljice Danice Kocet. Pesem, ples, igre in pogovor so tiste dobrine, ki nam napolnijo duha. Ko je tudi sama postala učiteljica, je začela svoje znanje, izkušnje in veselje do folklorne dejavnosti prenašati na mladi rod. Kot mentorica folklorne dejavnosti je pričela z delom pred 28 leti na tedanji Podružnični osnovni šoli Serdica. Prve noše je učenkam in učencem sešila kar sama, pozneje sta ji pri tem pomagala Cvetka Šinko iz Svetega Jurija in Herman Kisilak iz Serdice. Pri nastopih ji je velikokrat pomagal tudi Domen Gider s svojo harmoniko. Razen sodelovanja na lokalnih prireditvah se je s folklorno skupino udeleževala revij otroških folklornih skupin ter sodelovala na mednarodnem projektu Srečanje treh dežel. Da bi svoje delo opravljala kvalitetno in po merilih ljudskega izročila, se je udeležila seminarjev pod vodstvom priznanih etnologov, kot sta Mirko Ramovš in Nežka Lubej. 22 | Gorički vrh · april 2016

KULTURA Zadnja leta deluje kot mentorica folklornega krožka na Osnovni šoli Sveti Jurij. Vanj so vključeni učenci od prvega do četrtega razreda, pri tem delu pa ji pomagajo mlajše učiteljice, ki naj bi v prihodnosti prevzele skrb za folklorno dejavnost. Tako lahko zapišemo, da je folklorna skupina OŠ Sveti Jurij edina folklorna skupina v Občini Rogašovci, ki že desetletja s svojimi nastopi navdušuje na prireditvah. Letošnja nagrajenka, Vida Šafer, pa se zaveda, da so pesem, ples, igre in pogovor tiste dobrine, ki nam napolnijo duha, nas sprostijo, umirijo in za vedno ostanejo v nas. Besedilo: Nino Gumilar Fotografija: Filip Matko Ficko Mamicam za praznik Lansko leto je v mesecu marcu Kulturno-turistično društvo Sončnica pripravilo zdaj že tradicionalno prireditev ob materinskem prazniku. Nastopili so pevci domačega okteta Rožmarin ter Mešani pevski zbor sv. Helene. Prireditev pa tudi tokrat ni minila brez učenk in učencev podružnične šole in malčkov iz vrtca na Pertoči. Poleg otroškega pevskega zbora, ki je pod mentorstvom Mateje Klement zapel dve pesmi, ter plesne skupine glasbenega krožka, ki je zaplesal dva plesa, so največ aplavza poželi s prisrčnim nastopom najmlajši iz vrtca. V uvodnem nagovoru je zbrane pozdravil župan občine Edvard Mihalič, ki je v svojem govoru izpostavil vlogo žensk v družini in pohvalil organizatorje za pripravo prireditve. Prisotne sta pozdravila tudi župan sosednje občine Drago Vogrinčič s Cankove ter župnik Jože Vinkovič. Kot posebni gostje so na prireditvi prvič nastopili tudi člani kulturnega društva Maruševec s sosednje Hrvaške. Predstavili so se z ljudskimi plesi, pesmijo in igranjem tamburaške skupine. Besedilo in fotografija: Suzana Ficko Matko Gorički vrh · april 2016 | 23

Návrh sociálnej reformy na Slovensku - Peter Gonda
01/2010 - Nazaj na vrh - S&T Slovenija d.d.
FESTZELTSPEISEKARTE 2016
OCTOBER 2016
April 2016
2016 DEMOGRAPHICS