Views
9 months ago

Gorički vrh 2016

KULTURA Pričetek

KULTURA Pričetek praznovanja Občine Rogašovci Stara trta – modra kavčina oz. žametna črnina/žametovka Cepič Stare trte z mariborskega Lenta posajen na Pertoči Z zasaditvijo cepiča Stare trte – modre kavčine oz. žametne črnine – z Lenta pri medgeneracijskem središču na Pertoči se je v petek, 17. aprila 2015, pričelo praznovanje občinskega praznika v Občini Rogašovci. Že od leta 1980 dalje gasilci s Pertoče sodelujejo z gasilci iz Malečnika pri Mariboru in na enem izmed njihovih srečanj je beseda nanesla na Staro trto in »beseda je meso postala«. Na pobudo poveljnika PGD Pertoča Antona Čontale je PGD Malečnik posredovalo željo mariborskemu županu in ob letošnjem 36. rezu Stare trte je Mestna občina Maribor enega izmed petih cepičev namenila PGD Pertoča. Brači iz Malečnika že 28 let opravljajo trgatev na Lentu in član PGD Malečnik Alojz Jenuš Slavek je že 28 let ovtar – skrbnik Stare trte. Prav njega je mariborski župan dr. Andrej Fištravec pooblastil, da prenese in posadi na Pertoči sadiko najstarejše trte na svetu, ki je kot takšna, stara preko 400 let, vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov. Najstarejši živi primerek žlahtne vinske trte na našem planetu Po pozdravu predsednika PGD Malečnik Vladimirja Stožerja se je ob zvokih Vinskih bratov iz Gederovcev, ki jih vodi Peter Avguštin, množica obiskovalcev zbrala ob južni strani gasilsko-vaškega doma na Pertoči, kjer je že bilo pripravljeno tradicionalno leseno ogrodje za vinsko trto. Tam je ovtar Slavek s predpasnikom (obvezna oprema) nagradil Jožeta Mencigarja, ki bo lastniku trte PGD Pertoča in skrbniku trte, županu Občine Rogašovci Edvardu Mihaliču, kot viničar odgovoren za dobro uspevanje in rast modre kavčine oz. žametne črnine v tem delu Prekmurja. Ovtar Slavek in viničar Jože sta tedaj skupaj posadila trto, prebrana in predana je bila tudi obredna listina, ni pa manjkala zdravica s spremljajočimi napitnicami, ki so jih zapeli člani pevske skupine Rožmarin, ki deluje pri Kulturno-turističnem društvu Sončnica na Pertoči. Tem so se s svojimi glasovi in instrumenti pridružili tudi fantje skupine Vinski brati iz Gederovcev. Tako se je pričela prva v vrsti prireditev, ki so sledile počastitvi občinskega praznika Občine Rogašovci. Stara trta – modra kavčina oz. žametna črnina/žametovka Je najstarejši živi primerek žlahtne vinske trte na našem planetu. Zato so Staro trto z Lenta v Mariboru kot edinstven dragulj naravne dediščine par exelence leta 2004 počastili z vpisom v znamenito Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejšo, preko 400 let staro, trto na svetu. Besedilo: Suzana Ficko Matko Fotografija: Klavdija Celec 24 | Gorički vrh · april 2016

KULTURA Osrednja prireditev ob prazniku Občine Rogašovci 16. občinskI praznik Župan Edvard Mihalič izročil občinska priznanja zaslužnim. Ob letošnjem 16. občinskem prazniku Občine Rogašovci je osrednja prireditev potekala v nedeljo, 26. aprila, v posebnem prireditvenem šotoru na asfaltiranem športnem igrišču Osnovne šole Sveti Jurij. Po zapeti Zdravljici, ki so jo izvedli pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Kulturno-turističnega društva Sončnica s Pertoče, je množico obiskovalcev nagovoril župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič. Ob tem je kar prav, da spomnimo na praznično pesem tega kraja, ki pravi tako: » Odprite okna, odprite duri! Mimo jaše gorički Jurij. Po zelenem griču, na zelenem konju. Dajmo mu to, česar še ne pozna. Dajmo mu pokazat, kar mali človek zna, dajmo mu piti iz vrča pridnih rok, da bo jahal naprej od tod in vse okrog. Odprite vrata, odprite duri, tukaj je gorički Jurij!« Županovemu pozdravu ter naštetim dosežkom Občine Rogašovci v preteklem letu se je s slavnostnim nagovorom pridružil še poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Jožef Horvat, za tem pa so pod vodstvom zborovodkinje Andreja Nemec ponovno zapeli pevke in pevci s Peroče. Nato so na prireditveni oder prišli najmlajši, učenke in učenci Osnovne šole Sveti Jurij, ki jih kot folkloriste vodita mentorici Vida Šafer in Rozvita Škodnik. Po njihovem prikazu ohranjenih prekmurskih ljudskih plesov sta nasmejali občinstvo s humorno točko članici domače amaterske dramske skupine Močnikovi. Zapel je še šolski mladinski pevski zbor pod vodstvom Mateje Klement, za njimi pa so zaigrali kitaristi domače glasbene delavnice pod vodstvom Tadeja Ropoše. Sledila je podelitev občinskih priznanj. Župan Edvard Mihalič je najprej priznanji izročil zlatima maturantkama: Evi Poredoš (obiskovala je gimnazijo v Murski Soboti) in Petri Škodnik (obiskovala je srednjo zdravstveno šolo v Rakičanu), za njima pa naj športniku leta 2014 v Občini Rogašovci, Dominiku Šbüllu, ki tekmuje kot skakalec v višino, in je lani postavil osebni rekord s preskokom letvice na višini 195 centimetrov, treniral pa ga je Radislav Jokanović pri Atletskem klubu Panvita. Posebno priznanje so prejele tudi gasilke Prostovoljnega gasilskega društva Pertoča, ki so v zimski sezoni 2014/2015 postale regijske prvakinje Pomurja v spajanju sesalnega voda. Predstavnica Turističnega društva Rogašovci Silva Gaber pa je priznanje za naj domačijo predala Francu Mencigarju iz Večeslavcev 93, za naj kmetijo Meliti Flisar s Pertoče 101 ter za naj staro domačijo Mariji Mencigar s Pertoče 47. Ob županu Edvardu Mihaliču ter številnem občinstvu sta ob tej priložnosti zahvalne plakete izmenjala poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Malečnik Jože Štelcer in Prostovoljnega gasilskega društva Pertoča Anton Čontala, saj je letos bil na Pertoči po njuni zaslugi zasajen cepič znamenite Stare trte z mariborskega Lenta. Krajši koncert prekmurskih pesmi je predstavil tudi oktet – pevska skupina Prekmurci s Tišine pod umetniškim vodstvom Alojza Šveca, ki je zaključil uradni del prireditve pod vodenjem povezovalca programa Nina Gumilarja. Na zabavnem popoldnevu in večeru, kjer so za postrežbo bograča, odličnega domačega peciva in pijače skrbeli vaščanke in vaščani s Pertoče, pa sta z glasbo za ples skrbela gostujoča ansambla Poskočni muzikanti in Primorski fantje. Besedilo: Suzana Ficko Matko Fotografija: Milan Gaber Gorički vrh · april 2016 | 25

Návrh sociálnej reformy na Slovensku - Peter Gonda
01/2010 - Nazaj na vrh - S&T Slovenija d.d.
Návrh bioplynovej stanice - ENEF 2012
//2016
Dravinjski vrh. Podružnična c.sv.Janeza. Župnija Sv.Vid pri Ptuju ...
2002-2016
marzec 2016
2016/2017