Views
1 week ago

Gorički vrh 2016

ŠOLA IN VRTEC Vsaki dve

ŠOLA IN VRTEC Vsaki dve leti podelijo to nagrado samo dvema učiteljema. V obrazložitvi so zapisali, da je nagrada za inventivno in inovativno rešitev predpisane teme in izvrstno zbirko del otrok, ki so nastala v pogojih osnovnega šolanja. Oba nagrajenca sta se tudi udeležila prireditve. Prvi dan je bil namenjen sprejemu pri županu, medsebojnemu spoznavanju nagrajencev in učiteljev ter pisanju razglednic. Drugi dan so učenci na delavnici oblikovali matrice za ekslibrise ter jih tudi odtisnili. Popoldne je sledila razglasitev nagrajencev in otvoritev razstave. Tretji dan pa je bil namenjen ogledu Bratislave in predvsem mednarodnemu bienalu ilustracije. Besedilo in fotografija: Klavdija Celec Pertoča in Sveti Jurij: novi mladi člani RK 14.000 prostovoljk in prostovoljcev po vsej Sloveniji Teden Rdečega križa Slovenije 2015 (v dneh od 8. do 15. maja) je potekal pod sloganom Udejanjamo naša načela. Gre v bistvu za sedem temeljnih načel gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki so jih slovesno sprejeli in razglasili na 20. mednarodni konferenci Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki je potekala od 2. do 9. oktobra 1956 na Dunaju. Načela, katerih 50-letnico se je slavilo, so naslednja: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. »... humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost.« Ta načela dejansko uresničuje 14.000 prostovoljk in prostovoljcev v okviru 56 območnih združenj in 897 krajevnih organizacijah Rdečega križa po vsej Sloveniji. RKS – Območno združenje Murska Sobota ima 43 krajevnih organizacij RK. Vsem mladim je treba približati načela delovanja najstarejše humanitarne organizacije na svetu (v Sloveniji praznuje ta organizacija leta 2016 že 150-letnico), zato so v tednu Rdečega križa Slovenije bili opravljeni številni obiski na šolah. Ker se vseh šol ne da obiskati v tednu dni, je na Podružnični osnovni šoli Pertoča ter na Osnovni šoli Sveti Jurij za drugošolke in drugošolce bil sprejem v RK v petek, 5. junija. Ob poslušanju zgodbice Križem kapica so spoznali osnovno poslanstvo te humanitarne organizacije. Vsi iz 2. a in 2. b, katerih starši so podpisali pristopnico, skupno jih je bilo 22 (v Svetem Juriju 15 in na Pertoči 7), so bili sprejeti med mlade člane Rdečega križa. Ob tem slovesnem dogodku so jih spremljali mentorica RK na šoli Suzana Ficko Matko, učiteljici Jasna Šarkanj in Rozvita Škodnik ter spodaj podpisani predavatelj in prostovoljec RK. Novo sprejeti mladi člani so prejeli izkaznice RK ter priložnostna darilca: zloženko RK, svinčnik, peresnico in balon. Najmlajše v vrtcu na Pertoči pa je ob tej priložnosti s svojo zgodbico obiskal še Medvedek Henry. Besedilo in fotografija: Filip Matko Ficko 34 | Gorički vrh · april 2016

ŠOLA IN VRTEC Z roko v roki Klobuček, Tralala, hopsasa ... Otroci iz VVE pri Osnovni šoli Sveti Jurij se skupaj s svojimi vzgojiteljicami trudijo tkati vezi s stanovalci Doma Elizabeta. Starejša skupina je stanovalce obiskala v jesenskem času, kjer so se predstavili s sklopom pesmi in plesov. Veseli dopoldan pa so nadaljevali z različnimi družabnimi (namiznimi) igrami, kjer so se otroci in stanovalci med sabo pomerili v igrah spomina, hitrosti in spretnosti. Vsi so bili maksimalno dejavni, pa naj si je bilo to v igri ali pa le v pripovedovanju in poslušanju. Srednja starostna skupina pa je ob pustu pripravila rajanje s plesom, ki se je ob petju pesmic Klobuček, Tralala, hopsasa in Snežak le še stopnjevalo v dobro voljo in smeh. Besedilo in fotografija: Andreja Ficko Hanc, Aleksandra Gider Teden otroka v VVE Rogašovci NEKAJ TI MORAM POVEDATI – VZEMI SI ČAS ZA OTROKA. Na teden otroka se v našem vrtcu vsako leto posebej pripravimo. Moto letošnjega tedna otroka je bil: NEKAJ TI MORAM POVEDATI – VZEMI SI ČAS ZA OTROKA. V našem vrtcu se trudimo, da je ta teden prav poseben, zato smo ga tudi letos popestrili z različnimi dejavnostmi. Skozi likovne, glasbene in plesne dejavnosti smo ustvarjali z različnimi materiali. A ne samo to! Pekli smo jabolka z orehi in medom ter jabolčno pito. Pri izvedbi glasbenega dneva nam je pomagala učiteljica glasbene umetnosti Mateja Klement. Otrokom je predstavila različne instrumente ter nanje tudi zaigrala. Skupaj smo ob spremljavi zapeli nekaj najljubših pesmic. Klavdija Celec, učiteljica likovne umetnosti, pa nas je navdušila z likovno delavnico, kjer so otroci še posebej uživali pri slikanju z različnimi barvami. Prav vsi smo bili navdušeni nad končnim izdelkom. Posladkali smo se s kostanji, ki sta jih za nas spekla hišnika Andrej in Stanislav, in si ogledali predstavo amaterske gledališke skupine Pikapoke. Posebno presenečenje ob koncu tega posebnega tedna je bila dramatizacija pravljice Mali medo, v kateri smo zaigrale vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Za sam zaključek pa so poskrbeli gasilci okoliških GD, ki so pripravili zanimivo srečanje, kjer so pokazali opremo in rekvizite, ki jih uporabljajo pri svojem delu. V začetku so bili otroci malo zadržani, nato pa so si ob pomoči gasilcev nadeli čelade in ponosno skupaj prijeli za cev ter škropili z vodo. Čim več tako aktivnih tednov si želimo tudi v prihodnje. Besedilo in fotografija: Bernarda Skledar Gorički vrh · april 2016 | 35

//2016
01/2010 - Nazaj na vrh - S&T Slovenija d.d.
Návrh sociálnej reformy na Slovensku - Peter Gonda
Návrh bioplynovej stanice - ENEF 2012
Dravinjski vrh. Podružnična c.sv.Janeza. Župnija Sv.Vid pri Ptuju ...
II. gimnazija Maribor Maribor Vratji Vrh, 24.2.08 Gregor Prah mentor ...
Ing. P. Klufová - Návrh technologie laserového ... - ATeam
2002-2016
OCTOBER 2016
April 2016