Views
7 months ago

Gorički vrh 2016

AKTUALNO Nadgradnja

AKTUALNO Nadgradnja vodovoda sistema B in v prihodnjem obdobju do 2020 predvidevamo v sklopu tega projekta na območju Občine Rogašovci izgraditi še 29.644 m sekundarnega vodovoda, 10.420 m primarnega vodovoda in 5.937 m transportnega vodovoda v skupni vrednosti 5.284.645 EUR brez DDV. Izvedba te investicije je odvisna od sklenitve Dogovora za razvoj Pomurja 2016– 2019 (Dogovor je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje Regionalni razvojni program Pomurje 2014–2020 tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir in doseganje razvojne specializacije razvojne regije ter viri financiranja. Razvojni program je dostopen na spletni strani www.rra-mura.si) z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter kasneje pridobitve sredstev iz Evropske unije iz Kohezijskega sklada ter sofinanciranja države. Pri sofinanciranju je udeleženih tudi vseh 12 občin. Projekt Nadgradnja vodovoda sistema B je v fazi priprave investicijske dokumentacije. Za projekt so pridobljena gradbena dovoljenja in na tem mestu se vsem podpornikom projekta in podpisnikom služnostnih pogodb iskreno zahvaljujemo. Besedilo: Marija Saje Policija svetuje Spoštovani občani! S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in se izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v stanovanja, hiše, vozila, tatvine vozil, drzni ropi ipd. V okolici stanovanjskih hiš ne puščajte nezavarovanega orodja, niti koles, koles z motorjem ali odprtih osebnih vozil. Morebitne akviziterje in druge nepoznane osebe, ki vas sprašujejo za informacije in prodajajo razne artikle, s pogledom spremljajte vse do odhoda z vašega dvorišča. V kolikor so vsiljivi, si zapomnite in zapišite čim več podatkov in to takoj sporočite policiji. Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug neprijeten dogodek takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na interventno telefonsko številko policije 113 ali na anonimno številko policije 080 1200. Če ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne vstopajte, kajti storilec se lahko še vedno zadržuje v objektu. Ob morebitnem soočenju s storilcem se ne izpostavljajte, zlasti če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več – pomembnejša naj bo vaša lastna varnost! Do prihoda policistov tudi ničesar ne prijemajte in ne premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko pomagate pri izsleditvi storilca, če si poskušate zapomniti čim več podatkov o njem: izgled storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal. Če se ob pokanju komu kaj zgodi ..., ga lahko policisti kaznujejo zaradi nepremišljene in neprevidne uporabe pirotehničnih izdelkov ..., kar bo posameznika stalo od 400 do 1.200 evrov. Pazljivo pri velikonočnem streljanju Ob veliki noči mnogi streljajo s karbidom ali možnarji. Zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, ko je tovrstno pokanje že tradicija, a če ne upoštevate, da mora biti med 22.00 in 6.00 zagotovljen nočni mir in vas zalotijo policisti, se lahko zgodi, da vas doleti globa od 83 do 208 evrov. Če se ob pokanju komu kaj zgodi, poleg tega da bo moral na zdravljenje, ga lahko policisti kaznujejo zaradi nepremišljene in neprevidne uporabe pirotehničnih izdelkov ali opustitve nadzorstva polnoletne osebe nad mladoletniki in otroki, kar bo posameznika stalo od 400 do 1.200 evrov, pravno osebo pa 3.000–50.000 evrov. Skupaj z vami za večjo varnost! Besedilo: policisti PP Gornji Petrovci Fotografija: adria2u.com 8 | Gorički vrh · april 2016

AKTUALNO V nov gasilski dom čez nov serdiški most otvoritveV dokončno urejenega gasilskega doma Na hladno aprilsko soboto, natančneje 18. aprila 2015, je v Serdici potekala slavnostna otvoritev urejenega gasilskega doma z večnamenskimi prostori ter novega mostu čez reko Ledavo. Slovesnost je bila še posebej pomembna prav zaradi otvoritve dokončno urejenega gasilskega doma, ki je, kot pravi predsednik PGD Serdica Marjan Benko, zgodba o uspehu, v katero mnogi niso verjeli. Prelomno je bilo leto 2002. Takrat so gasilci na občnem zboru sprejeli sklep o gradnji novega gasilskega doma. 25. 5. 2002 so pričeli z rušenjem starega in že 8. junija so bili postavljeni prvi temelji novega gasilskega doma. Še istega leta je bil dom pod streho s pomočjo prostovoljnih prispevkov vaščanov, lastnih sredstev in finančne pomoči Občine Rogašovci. Do leta 2009 sta bili urejeni garaža ter notranjost gasilskega doma, torej društvena sejna soba v nadstropju ter večnamenska dvorana v pritličju; v letu 2009 pa še fasada in dvorišče. V letu 2013 je bil projekt prijavljen na razpis Obnova in razvoj vasi na Ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, in sicer obrtniška dela, strojne inštalacije in elektroinštalacije. V juniju 2014 se je pričelo z deli in v začetku leta 2015 je dobil gasilski dom dokončno podobo, v ponos in zadovoljstvo vseh tistih, ki so v njegove temelje in zidove vtisnili kapljice znoja ter mu na koncu vdihnili še dušo. Pester kulturni program ob tem pomembnem dogodku se je pričel s prihodom gasilske parade čez nov most, ki je bil od tistega trenutka tudi uradno odprt, do gasilskega doma, in slovensko himno, ki jo je zaigrala godba na pihala iz Murske Sobote. Predstavili so se še mladi glasbeniki pod mentorstvom Nade Kisilak Vouri, Selanske frajle s kankanom, pevci iz Kulturno-umetniškega društva Budinci in dramska skupina Močnikovi. »... zgodba o uspehu, v katero mnogi niso verjeli.« Kot se po gasilskem protokolu spodobi, je svečano slovesnost odprl predsednik PGD Serdica Marjan Benko, ki je v pozdravnem govoru na kratko predstavil »zgodbo k uspehu« in se vsem, ki so kakor koli prispevali k temu, zahvalil. Župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič je v svojem govoru med drugim tudi poudaril, da je Vaško-gasilski dom Serdica postal pomembno središče v severnem delu občine. Tretji govorec, podpoveljnik Regijskega sveta za Pomurje Martin Ficko, je na kratko predstavil pomen gasilstva v občini in Pomurju in pojasnil pomembnost pridobitve za gasilstvo v Serdici. Nato je skupaj s predsednikom Gasilske zveze Rogašovci Antonom Gederjem slovesno podelil priznanja gasilske zveze 1. 2. in 3. stopnje zaslužnim ob tem pomembnem mejniku. V imenu PGD Serdica je predsednik PGD Serdica Marjan Benko podelil še priznanje v zahvalo za nesebično pomoč pri izgradnji gasilskega doma zaslužnim posameznikom, vsem prisotnim gasilskim društvom, Občini Rogašovci pa spominske slike. Sledil je osrednji del slovesne otvoritve, rezanje traku in blagoslovitev gasilskega doma, ki sta ga opravila predstavnika evangeličanske in binkoštne verske skupnosti, kaplan Mitja Andrejek in pastor Franc Vouri. Po uradnem delu slavnostne otvoritve, ki se je tudi zaključil z godbo na pihala, je občinstvo zabavala skupina Modrijani, ki je kljub hladnemu večeru ogrela marsikaterega obiskovalca. Besedilo: Petra Dajč Fotografiji: Stanislava Benko Gorički vrh · april 2016 | 9

Návrh sociálnej reformy na Slovensku - Peter Gonda
01/2010 - Nazaj na vrh - S&T Slovenija d.d.
FESTZELTSPEISEKARTE 2016
OCTOBER 2016
April 2016
2016 DEMOGRAPHICS