Views
4 months ago

WSiP Historia

ska te fragmenty granicy

ska te fragmenty granicy P, które yy najarziej zagroone atakiem ze strony iemiec i Poka najwaniejsze kierunki niemieckich i sowieckich ataków ska miejsca najciszych walk i gówne punkty polskiego oporu a postawie mapy oce szanse Polaków na zwycistwo we wrzeniu r

iemcy wyprowazaj z uynku Polscy jecy zostali uwizieni i skazani na mier przez niemiecki s polowy yroki wykonano ya to jena z pierwszych hitlerowskich zroni popenionych na ziemiach polskich – polski oficer, suy w Korpusie chrony Pogranicza Poczas wojny oronnej otrzyma rozkaz orony kilkukilometrowych umocnie wokó izny Po wyuchu wojny wiatowej zorgani zowa amozieln rup peracyjn „Polesie”, na której czele walczy przeciw ko Armii Czerwonej i ehrmachtowi ego szlak ojowy zako czy si po Kockiem