Views
7 months ago

WSiP Historia

16 II wojna światowa

16 II wojna światowa (Unterseeboot, w skrócie U-boot) a pocztku wojny iemcy mieli o yspozycji ootów o koca wojny zwoowano pona jenostek, z których utracono tatystycznie zatopienie jenego oota wymagao zaangaowania przez aliantów okrtów i samolotów iemcom uao si zniszczy ok statków i okrtów sojuszników Działania wojenne w Afryce Północnej i na Bałkanach We wrześniu 1940 r. powstał sojusz Niemiec, Włoch i Japonii, tzw. pakt trzech. Jego sygnatariuszy nazywano państwami Osi. Sojusznicy podjęli zobowiązanie, że będą się wzajemnie wspierać politycznie, militarnie i gospodarczo. Z czasem do paktu przystąpiły: Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry. W tym samym miesiącu Mussolini zaatakował brytyjski Egipt, by poszerzyć swoje posiadłości w Afryce Północnej. Jego wojska zostały jednak odparte i przed całkowitą klęską w Afryce uratował je wysłany im z pomocą pancerny niemiecki korpus (Deutsche Afrika Korps) pod dowództwem generała Erwina Rommla. Drugim kierunkiem włoskiej ekspansji stały się Bałkany. W październiku 1940 r. Włosi, bez powodzenia, zaatakowali Grecję, wspieraną przez Wielką Brytanię. Walki się przedłużały i wiosną 1941 r. na pomoc włoskiemu sojusznikowi ruszyły wojska Hitlera. Niemcy zajęli Grecję, Albanię i Jugosławię. Atak Niemiec na ZSRS Zgodnie z paktem Ribbentrop–Mołotow III Rzesza i ZSRS w początkach wojny nie przeciwstawiały się ekspansji terytorialnej drugiej strony. Oba kraje prowadziły też intensywną wymianę handlową. Ze Związku Sowieckiego do Niemiec płynęły dostawy wielu surowców potrzebnych w przemyśle zbrojeniowym, np. ropy naftowej. Jednak błyskawiczne pokonanie Francji zachęciło Hitlera do dalszych podbojów, tym razem na Wschodzie. Poza tym III Rzesza z niepokojem patrzyła na zajęcie przez Sowietów Besarabii i Bukowiny, ponieważ zbliżyło to ZSRS do rumuńskich złóż ropy naftowej. Sytuacja ta zagrażała interesom Niemiec, które właśnie w Rumunii zaopatrywały się w ten surowiec, tak istotny dla prowadzenia działań wojennych. Kwestią czasu stało się, kiedy dojdzie do konfliktu między obydwoma państwami. Pakt trzech zawarty w Berlinie 27 września 1940 r. Rządy Niemiec, Włoch i Japonii uważają za warunek wstępny trwałego pokoju, aby każdy naród na świecie otrzymał przestrzeń, jaka mu się należy. Postanowiły one przeto pomagać sobie wzajemnie i współdziałać ze sobą w swoich dążeniach. Jeżeli chodzi o Japonię, odpowiednio w Wielkiej Azji Wschodniej, a jeśli chodzi o Niemcy i Włochy – w rejonach europejskich, ich podstawowym celem w tym względzie jest ustanowienie i utrzymanie nowego ładu, który przyczyni się do wzajemnej pomyślności i dobrobytu zainteresowanych narodów.

2. Działania wojenne w latach 1939−1941 17 Dnia 22 czerwca 1941 r. Niemcy rozpoczęli realizację planu ataku, któremu nadano kryptonim „Barbarossa”. Ponad 4,5 -milionowa armia niemiecka, wspierana przez sojuszników, m.in. Włochów, Finów, Słowaków, Rumunów i Węgrów, przekroczyła na całej długości granicę ZSRS. Stalin liczył, że uda mu się w pełni przygotować do wojny, i lekceważył informacje wywiadu o planowanej przez Hitlera napaści. Atak kompletnie zaskoczył Sowietów. Niemieckie armie błyskawicznie posuwały się naprzód, przełamując kolejne linie słabo zorganizowanej obrony. Walki charakteryzowały się niezwykłą zaciętością i brutalnością. Miliony sowieckich żołnierzy trafiły do niemieckiej niewoli. Zatrzymanie niemieckiej ofensywy pod Moskwą Po pierwszym szoku Sowieci przeprowadzili masową mobilizację. Żołnierzy do walki zmuszano groźbą – ci, którzy dostaną się do niewoli, mieli być uznani za zdrajców. Z tego powodu represje groziły też ich rodzinom. Wiele zakładów przemysłowych ewakuowano z zachodniej części kraju, by uruchomić je ponownie na Syberii i Uralu. Wszystkie te działania spowodowały, że zwycięski pochód wojsk Hitlera został zatrzymany Plakat zachcajcy olenrów o wstpowania o oziaów w grudniu 1941 r. na przedpolach Moskwy. Wojska niemieckie nie zdobyły stolicy ZSRS i zostały odparte od miasta. Strategia blitzkriegu się nie powiodła, a konflikt przekształcił się w długotrwałą i wyniszczającą wojnę. Od września 1941 r. wojska niemieckie oblegały Leningrad (taką nazwę od 1924 r. nosił Petersburg). Blokada miasta trwała 2,5 roku. W wyniku głodu, mrozu i ostrzału artyleryjskiego zginęło ponad milion mieszkańców. Niemcom nie udało się jednak zdobyć miasta. Czynnikiem sprzyjajcym owietom okazaa si mrona zima, o której niemiecka armia zupenie nie ya przygotowana zeszy

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości