Views
8 months ago

WSiP Historia

18 II wojna światowa

18 II wojna światowa Japoński atak na Pearl Harbor Zaangażowanie europejskich mocarstw kolonialnych w wojnę z Niemcami wykorzystała Japonia, która postanowiła zrealizować plan opanowania Dalekiego Wschodu. Szczególnie atrakcyjne były dla Japończyków kolonie państw europejskich ze względu na znajdujące się tam surowce naturalne. Jedyną przeszkodą na drodze do realizacji celu były Stany Zjednoczone, które niechętnie patrzyły na wzrost potęgi cesarstwa. W tej sytuacji konflikt zbrojny między tymi państwami był tylko kwestią czasu. Dnia 7 grudnia 1941 r., bez wypowiedzenia wojny, japońskie lotnictwo zbombardowało Pearl Harbor [czytaj: perl harbor] na Hawajach, główną bazę amerykańskiej floty wojennej w rejonie Pacyfiku. Zniszczone zostały urządzenia portowe oraz znaczna część amerykańskich okrętów. Ograniczyło to w pierwszych miesiącach wojny możliwość prowadzenia działań przez Amerykanów aż do czasu uzupełnienia strat. Japończycy wykorzystali tę sytuację i w tym czasie podbili znaczny obszar Azji (patrz mapa na s. 31). Dzień po ataku na Pearl Harbor Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Japonii, a kilka dni później do konfliktu przystąpiły Niemcy i Włochy, europejscy sojusznicy Japonii. Tym samym wojna przybrała charakter globalny. po ataku japoskiego lotnictwa w gruniu r omarowanie yo zaskoczeniem la tanów jenoczonych • • • • • •

3 19 • Przypomnij stosunek Adolfa Hitlera do Żydów i ustawodawstwo rasistowskie obowiązujące w Niemczech przed II wojną światową. Dwa oblicza niemieckiej okupacji W latach 1939−1941 Niemcy i ich sojusznicy zajęli lub podporządkowali sobie większość Europy. Władze niemieckie eksploatowały gospodarkę okupowanych krajów i zwalczały w nich ruch oporu. Jednak działania Hitlera wobec mieszkańców zdobytych ziem miały dwa różne oblicza. W Europie Zachodniej naziści najlepiej traktowali Duńczyków, Norwegów i Holendrów, gdyż uznali ich za rasowo najbliższych Niemcom. W tych państwach toczyło się prawie normalne życie, terror był umiarkowany i stosowany głównie wobec miejscowej ludności w odwecie za działalność ruchu oporu. Pozostawiono tam krajową administrację, szkolnictwo i instytucje kultury. Znacznie gorzej wyglądała niemiecka okupacja w Europie Wschodniej i Środkowej. Niemcy uważali żyjące tu narody za stojące niżej w rozwoju cywilizacyjnym, a Słowian – za gorszych rasowo. Miejscową ludność pozbawiali więc wszelkich praw i systematycznie niszczyli. W ten sposób realizowali koncepcję zdobycia przestrzeni życiowej. Obszary opustoszałe w wyniku eksterminacji lub wysiedlenia ludności mieli zasiedlić osadnicy niemieccy. Taką politykę III Rzesza prowadziła w Polsce (patrz temat 6), na terenach ZSRS, Jugosławii i Grecji. Podbite na Wschodzie tereny Hitler poddał dużemu wyzyskowi ekonomicznemu. Miejscowe zakłady pracowały na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Chłopów obarczono obowiązkowymi dostawami żywności. Nieposłusznych czekały surowe kary (w tym śmierci). Miliony osób zmuszono do niewolniczej pracy lub wywieziono na roboty do III Rzeszy. Zamknięto szkoły średnie i wyższe, biblioteki i muzea. Terror Wszelkie próby oporu czy niezadowolenia władze niemieckie bezwzględnie tłumiły. W celu zastraszenia ludności posługiwały się terrorem. Niemieckie formacje wojskowe i policyjne przeprowadziły tysiące akcji pacyfikacyjnych, podczas których niszczone na okupowanych oszarach a tych terenach hitlerowcy opuszczali si szczególnych aktów estialstwa w Czechach owecie za uany zamach ruchu oporu na protektora Czech i oraw einhara eyricha nazici w czerwcu r wymorowali mieszkaców wsi

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości