Views
9 months ago

WSiP Historia

20 II wojna światowa

20 II wojna światowa były całe miejscowości, a ich mieszkańców mordowano. Codziennością stały się łapanki na ulicach, masowe egzekucje i wywózki ludności do obozów koncentracyjnych. Pierwsze takie obozy hitlerowcy założyli jeszcze w 1933 r. na terenie III Rzeszy i umieszczali w nich wrogów państwa. Po wybuchu wojny naziści zbudowali w Niemczech i okupowanych krajach kilka tysięcy kolejnych obozów koncentracyjnych. Trafiali do nich m.in. członkowie ruchu oporu z krajów podbitych, duchowni, jeńcy sowieccy, a także przypadkowe ofiary ulicznych łapanek. Więźniowie byli zmuszani do niewolniczej pracy na rzecz III Rzeszy i głodzeni, w wyniku czego często umierali z wycieńczenia. Ogromna ich liczba została też uśmiercona. W brutalny sposób traktowani byli m.in. jeńcy sowieccy, których po zamknięciu w obozach skazywano często na śmierć głodową. Różne postawy wobec okupanta Mieszkańcy okupowanych krajów przybierali różne postawy wobec władz okupacyjnych. Jedni z nimi kolaborowali, czyli współpracowali, jak marionetkowy rząd norweski kierowany przez faszystę Vidkuna Quislinga [czytaj: widkuna kwislinga] czy francuski rząd Vichy marszałka Philippe’a Pétaina. Inni nie godzili się na takie działania i tworzyli ruch oporu. Szczególnie silny był on w Polsce, na terenach ZSRS, Francji, Grecji i Jugosławii. Działały tam oddziały partyzanckie, które prowadziły akcje dywersyjne i sabotażowe, wymierzone w państwa Osi. kolaboracja czytaj aszwic, jenego z najwikszych niemieckich nazistowskich oozów koncentracyjnych, umieszczony y napis Arbeit macht frei, co znaczy praca czyni wolnym óz zosta utworzony na przemieciach wicimia, wczonego przez nazistów o zeszy Pierwsi winiowie trafili tu czerwca r, latego ejm P ustanowi ten zie obozów koncentracyjnych byy take zieci

3. Polityka Niemiec w okupowanej Europie 21 agaa yów w okupowanej uropie szukaj na mapie tereny getta oraz obozy zagay i powiez, w jakim rejonie uropy zostay usytuowane czytaj z mapy nazwy obozów koncentracyjnych Zbrodnia, jakiej nie widział świat Najniżej w hitlerowskiej hierarchii rasowej stali Żydzi i Romowie (Cyganie). Ich też spotkał najbardziej tragiczny los. Unicestwienie rasy żydowskiej w Europie stało się jednym z głównych celów polityki Hitlera. Było to zaplanowane, zorganizowane i systematycznie przeprowadzane ludobójstwo. Określa się je jako Holokaust (z greckiego holókauston – całopalenie). Izraelczycy używają też słowa Shoah [czytaj: szoah], oznaczającego zagładę. Żydzi zostali zamknięci w wyznaczonych dzielnicach miast, zwanych gettami − pierwsze założono już w październiku 1939 r. Panowały tam niezwykle trudne warunki. Głód, choroby (zwłaszcza tyfus) i ciężka praca przyczyniły się do wysokiej śmiertelności mieszkańców getta. Majątki żydowskie zostały skonfiskowane, a najdrobniejsze wykroczenia karano biciem lub śmiercią. Za samowolne opuszczenie getta również groziła śmierć. W styczniu 1942 r. podczas konferencji w Wannsee [czytaj: wanzee] niemieccy urzędnicy zatwierdzili projekt „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Zdecydowano, że getta zostaną zlikwidowane, a znajdujący się tam Żydzi – zabici na miejscu lub przewiezieni do specjalnych obozów zagłady, w których mieli być mordowani. Aby usprawnić proces zabijania, Niemcy instalowali w obozach komory gazowe, w których duszono więźniów za pomocą trującego gazu. Ciała zamordowanych palono. Pierwszy obóz zagłady powstał już w 1941 r. w Chełmnie nad Nerem (niem. Kulmhof am Nehr), następne wybudowano m.in. w Bełżcu, Treblince i Sobiborze. Największą fabryką śmierci był obóz koncentracyjny i masowej zagłady Auschwitz II-Birkenau [czytaj: birkenał],

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości