Views
8 months ago

WSiP Historia

24 II wojna światowa

24 II wojna światowa Instytut Yad Vashem w Jerozolimie ustanowił w 1953 r. medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Odznaczenie to jest nadawane osobom, które ratowały Żydów w czasie Holokaustu. Dotychczas otrzymało je ponad 26 tys. osób, z czego ponad 6 tys. uhonorowanych to Polacy, m.in. pośmiertnie rodzina Ulmów. Karski informuje Zachód o losie Żydów Jan Karski – kurier Polskiego Państwa Podziemnego (patrz s. 61), przekazał na Zachód jedną z najpełniejszych informacji o straszliwym losie Żydów i prośbę o pomoc. Spotkał się w tej sprawie osobiście z wieloma politykami brytyjskimi i amerykańskimi, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz przedstawicielami środowisk żydowskich. Jego apele nie przyniosły jednak żadnego rezultatu. Wiele osób nie wierzyło w jego relacje na temat eksterminacji Żydów. Jan Karski (, prawnik, yplomata, historyk osta uhonorowany mealem prawieliwy wró aroów wiata • • • •

25 4 Wielka koalicja • Przypomnij główne etapy działań wojennych w okresie 1939−1941. Początek wielkiej koalicji Po klęskach wojennych Polski, Norwegii i Francji ciężar prowadzenia wojny z Niemcami spoczywał na Wielkiej Brytanii. Na początku 1941 r. uzyskała ona pomoc w postaci broni i żywności od formalnie neutralnych Stanów Zjednoczonych. Było to możliwe dzięki uchwaleniu przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawy zwanej Lend-Lease Act [czytaj: lend liiz akt]. Zgodnie z nią Stany Zjednoczone mogły udzielać państwom walczącym z III Rzeszą pomocy, która polegała na dostarczaniu sprzętu wojskowego i zaopatrzenia. W czerwcu 1941 r., wraz z wybuchem konfliktu niemiecko -sowieckiego, dotychczasowy sojusznik Hitlera – ZSRS stał się naturalnym sprzymierzeńcem w wojnie przeciwko III Rzeszy. Z tego powodu już w lipcu Wielka Brytania i Związek Sowiecki zawarły porozumienie o współpracy militarnej i niezawieraniu odrębnego pokoju z Niemcami. Uzgodniono też, że ZSRS zostanie objęty dostawami sprzętu wojskowego, żywności i lekarstw ze Stanów Zjednoczonych. Za porozumienie ze Stalinem spadła na Winstona Churchilla fala krytyki ze strony polityków i opinii publicznej. Brytyjski premier miał wówczas odpowiedzieć, że jest gotów nawet zawrzeć pakt z diabłem, byleby pokonać Hitlera. W ślad za Brytyjczykami, czasem pod wyraźną presją, porozumienia z ZSRS podpisały inne państwa, które były w stanie wojny z Niemcami, a ich rządy przebywały na emigracji w Londynie. Uczynił tak m.in. rząd polski. Po japońskim ataku na Pearl Harbor do koalicji antyhitlerowskiej dołączyły Stany Zjednoczone. Amerykanie mieli dobrze rozwiniętą gospodarkę i olbrzymi potencjał militarny, dzięki czemu alianci zyskali znaczną przewagę w sprzęcie wojskowym nad państwami Osi. Karta atlantycka z 14 sierpnia 1941 r. (fragment). Prezydent Stanów i premier Wielkiej Brytanii uważają za słuszne ogłosić pewne wspólne zasady w zakresie polityki narodowej obu krajów, na których opierają oni swe nadzieje osiągnięcia lepszej przyszłości świata. Po pierwsze, ich kraje nie dążą do żadnego rozrostu ani pod względem terytorialnym, ani pod żadnym innym. Po wtóre, nie pragną oni zrealizować żadnych zmian terytorialnych, które by nie zgadzały się ze swobodnie wyrażonymi życzeniami ludów zainteresowanych. Po trzecie, szanują oni prawo wszystkich ludów do wybrania sobie formy rządów, pod jaką chcą żyć, i pragną oni, żeby przywrócono prawa suwerenne i autonomie tym, którym je odebrano siłą; Po czwarte, […] będą oni usiłowali ułatwić wszystkim państwom wielkim i małym, zwycięzcom i zwyciężonym korzystanie z dostępu, na stopie równości, do handlu i surowców świata, potrzebnych im dla ich pomyślności gospodarczej. […] Po ósme, wierzą oni, że wszystkie narody, ze względów zarówno rzeczowych, jak i duchowych, muszą dojść do wyrzeczenia się stosowania przemocy. Karcie atlantyckiej Karty

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości