Views
8 months ago

WSiP Historia

26 II wojna światowa

26 II wojna światowa Karta atlantycka Ideowe podstawy działań alianckich zostały określone w Karcie atlantyckiej (patrz tekst źródłowy na s. 25), podpisanej – jeszcze przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny − w sierpniu 1941 r. przez amerykańskiego prezydenta Franklina Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla. Umowę ratyfikowały następnie państwa walczące z Niemcami, także Związek Sowiecki, ale z zastrzeżeniem, że nie gwarantuje powrotu do granic sprzed wybuchu wojny. Ustalenia Karty atlantyckiej zostały włączone do Deklaracji Narodów Zjednoczonych, podpisanej w styczniu 1942 r. przez wszystkie państwa koalicji, w tym Polskę. Te treści stały się podstawą działania Organizacji Narodów Zjednoczonych (patrz s. 90). Niemieckie klęski na froncie wschodnim Po nieudanej próbie zdobycia Moskwy Niemcy zdecydowali się na zmianę kierunku natarcia. Latem 1942 r. zamiast na sowiecką stolicę skierowali swe wojska na Ukrainę. Po raz kolejny Sowieci dali się zaskoczyć i w rezultacie utracili donieckie zagłębie przemysłowe. Niemcy zaś kontynuowali ofensywę. Ich celem były roponośne tereny Kaukazu. We wrześniu dotarli do nadwołżańskiego miasta Stalingrad, które stanowiło ważny węzeł komunikacyjny. Jego zdobycie znacznie utrudniłoby zaopatrywanie ZSRS w kaukaską ropę. Walki o Stalingrad były niezwykle zażarte. W końcu wojska sowieckie okrążyły armię niemiecką i odcięły jej w ten sposób drogi zaopatrzenia. Niemcy skapitulowali 2 lutego 1943 r. Obie strony poniosły ogromne straty. Bitwa była jedną z największych w czasie II wojny światowej i stała się przełomowym momentem zmagań na froncie wschodnim. wzitych o niewoli po talingraem alczce strony ysponoway rozbuowanymi siami pancernymi a polach bitew ochozio o star czogów i wozów bojowych ajbarziej rozpoznawalnym niemieckim czogiem by ia gruby pancerz i znakomit armat, ale zuywa uo paliwa, czsto si psu, a jego proukcja bya roga owieci ysponowali czogiem – szybkim, wyposaonym w obry pancerz i ziao Prostota konstrukcyjna wpyna na niski koszt i krótki czas jego proukcji tego powou sta si najliczniej proukowanym czogiem wojny wiatowej

4. Wielka koalicja i przełom na frontach 27 Bitwa pod Kurskiem 1943 1000 czołgów 1660 czołgów 1550 czołgów 1380 czołgów 1750 czołgów NIEMIECCY GRENADIERZY pancerni i czołg Tygrys „NIEMIECKI CZOŁG TĘDY NIE PRZEJDZIE!” – sowiecki plakat propagandowy Latem 1943 r. Niemcy podjęli próbę przełamania frontu, ale klęska w wielkiej pancernej bitwie pod Kurskiem, zwanej też bitwą na łuku kurskim, przekreśliła te plany. Odtąd wojska III Rzeszy były w odwrocie, Armia Czerwona zaś parła na Zachód. Porażka państw Osi w Afryce i lądowanie we Włoszech Jesienią 1942 r. Erwin Rommel, dowodzący siłami niemieckimi w Afryce, podjął kolejną ofensywę w kierunku Egiptu. W bitwie pod El -Alamejn został pokonany przez wojska brytyjskie i rozpoczął odwrót. W maju 1943 r. siły niemiecko -włoskie w Afryce skapitulowały. Dwa miesiące później alianci wylądowali na Sycylii i południu Półwyspu Apenińskiego. Pod wpływem tych wydarzeń doszło do przewrotu we Włoszech. Mussolini został aresztowany, a nowy rząd poprosił aliantów o zawieszenie broni. Uwięzienie byłego dyktatora i wycofanie się Włoch z wojny spowodowało interwencję wojsk niemieckich, które wkroczyły na teren Półwyspu Apenińskiego i rozpoczęły jego okupację. Na stworzonej przez nich linii obrony na długie miesiące zatrzymała się aliancka ofensywa. Ważnym punktem niemieckiej defensywy stał się zamieniony w twierdzę klasztor na Monte Cassino. Jego zdobycie w maju 1944 r. przyczyniło się do przełamania frontu. W czerwcu 1944 r. wojska alianckie wkroczyły do Rzymu, ale walki we Włoszech trwały jeszcze do 2 maja 1945 r. Konferencja w Teheranie W listopadzie 1943 r. doszło w Teheranie (Iran) do pierwszego spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i ZSRS. Alianci zobowiązali się do wspólnej walki z Niemcami i otwarcia drugiego frontu we Francji. Przyjęto projekt utworzenia po zakończeniu wojny organizacji międzynarodowej, której celem byłoby utrzymanie pokoju na świecie. Podjęto również decyzję o przebiegu wschodnich granic Polski wzdłuż linii Curzona. Tego ostatniego ustalenia nie podano do publicznej wiadomości na prośbę prezydenta Roosevelta. Amerykański przywódca ubiegał się wówczas o reelekcję i zabiegał o głosy Polonii. W wypadku ujawnienia ustaleń teherańskich Polacy mieszkający w Ameryce mogli odmówić mu swego poparcia. alianci

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości