Views
7 months ago

WSiP Historia

42 Sprawdź się! traty

42 Sprawdź się! traty lunoci yowskiej w poszczególnych krajach w wyniku olokaustu 222 000 94 80 000 89 2 900 000 88 65 000 80 71 000 80 60 000 80 70 000 77 106 000 76 450 000 70 245 000 65 25 000 60 900 000 60 130 000 55 870 55 1950 50 50 000 36 1500 35 270 000 33 90 000 26 7500 20 11 400 14 107 000 11 7 60 5 862 287 ZADANIE 5. 1. 2. ZADANIE 6. 1. 2.

Dział IV Świat w drugiej połowie XX wieku 1948 1949 1962 –kryzys XX WIEK 1947 9 maja 1950 – plan Schumana – wojna 1961 – budowa

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości