Views
9 months ago

WSiP Historia

132 Świat w drugiej

132 Świat w drugiej połowie XX wieku algierskiego stanowili wówczas Francuzi, potomkowie osadników, którzy traktowali Algierię jako część integralną swojego państwa − Francji, a nie jako kolonię. Jednak bojownicy algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego rozpoczęli antyfrancuskie powstanie. Wojna w Algierii miała bardzo brutalny przebieg. Obydwie strony konfliktu – wojska francuskie i algierscy bojownicy – często mordowali jeńców, a przed egzekucją zadawali im wymyślne tortury. Po długich walkach Francja musiała się wycofać z Algierii. Dekolonizacja Afryki W 1945 r. jedynie 4 państwa afrykańskie były niepodległe. Większość uległa dekolonizacji w latach 60. XX w. Rekordowy był rok 1960 – nazwany później Rokiem Afryki. W jego trakcie niezależność ogłosiło Madera (port.) W-y Kanaryjskie (hiszp.) REP. ZIELONEGO PRZYLĄDKA 1975 SENEGAL 1960 1965GAMBIA 1958 GWINEA NIGERIA SIERRA LEONE 1960 1960 1961 WYBRZ. LIBERIA KOŚCI 1960 SŁONIOWEJ KAMERUN WYSPY GWINEA ŚW. TOMASZA RÓWNI- I KSIĄŻĘCA KOWA 1975 1968 GABON O C E A N 1960 1960 GWINEA BISSAU 1973/74 państwa niepodległe przed 1945 r. Kolonie i inne terytoria zależne: belgijskie 1960 SAHARA ZACHODNIA 1976 (od 1976 marok.) MAURETANIA 1960 brytyjskie francuskie hiszpańskie portugalskie włoskie GHANA rok uzyskania niepodległości obecne granice państw Ceuta Melilla (hiszp.) (hiszp.) MAROKO 1956 ALGIERIA 1962 MALI 1960 N I G E R 1960 1960 BURKINA FASO 1957 TOGO 1960 BENIN1960 A T L A N T Y C K I M O R Z E TUNEZJA 1956 Ś L I B I A 1951 E G I P T CZAD 1960 S U D A N 1956 REP. ŚRODKOWO- AFRYKAŃSKA 1960 K O N G O R Ó ANGOLA 1975 D Z I E M N E Z A M B I A 1964 M . C Z E RW O N E MALAWI 1964 0 2000 km ERYTREA 1993 (1952−1993 do Etiopi) DŻIBUTI 1977 SUDAN E T I O P I A PŁD. (od 2011 niepodl.) UGANDA 1962 DEMOKRAT. KENIA 1963 REPUBLIKA RWANDA1962 KONGA BURUNDI 1960 1961 TANZANIA 1963 SOMALIA 1960 SESZELE 1976 ZIMBABWE MAURITIUS NAMIBIA 1970 1975 MADAGASKAR 1968 1989 BOTSWANA 1960 (1949−1989 1966 Reunion do RPA) (fr.) SUAZI 1968 REPUBLIKA LESOTHO 1966 POŁUDNIOWEJ AFRYKI M O Z A M B I K O C E A N KOMORY 1975 I N D Y J S K I ekolonizacja Afryki po r 1.o którego z pastw europejskich naleao najwicej afrykaskich kolonii 2.ska kraje afrykaskie, które byy niepolege prze wojn wiatow 3.czytaj z mapy, w których latach w najwicej pastw afrykaskich uzyskao niepolego Który region Afryki najpóniej wyzwoli si spo kolonializmu ymie nazwy przynajmniej trzech pastw lecych w tym regionie

19. Nowa mapa świata – dekolonizacja 133 aż 17 krajów. Państwa europejskie w swoich koloniach przekazały władzę miejscowym elitom w sposób pokojowy. Liderzy ruchów politycznych, walczących o wyzwolenie się Afryki spod władzy kolonialnej, doszli do wniosku, że państwa afrykańskie powinny odzyskać niepodległość w granicach nadanych im przez mocarstwa kolonialne w XIX w. Chociaż granice te były sztuczne i często nie uwzględniały kryteriów etnicznych ani powiązań gospodarczych, to jednak próba wykreślania na mapie nowych granic wiązałaby się z ryzykiem wybuchu waśni i wojen. W 1963 r. większość krajów afrykańskich założyła Organizację Jedności Afrykańskiej, która miała zapobiegać wybuchowi wojen między państwami afrykańskimi i pomagać im w nawiązaniu współpracy politycznej i gospodarczej, np. w dziedzinie handlu. Apartheid w RPA W Republice Południowej Afryki (RPA), gdzie żyła liczna grupa potomków europejskich osadników, ustanowiono specyficzny system polityczny zwany apartheidem [czytaj: aparthajdem]. Był on oparty na segregacji rasowej. Tylko biała ludność cieszyła się w RPA pełnią praw politycznych i miała zagwarantowane najlepsze stanowiska pracy. Biali i czarni mieszkańcy żyli w innych dzielnicach, korzystali z odrębnych kin, restauracji, plaż czy autobusów. Nie mogli zawierać ze sobą małżeństw. Na czele ruchu oporu przeciw temu niesprawiedliwemu systemowi stanęła partia Afrykański Kongres Narodowy, której liderem był Nelson Mandela. W 1962 r. został on aresztowany i następne 27 lat spędził w więzieniu. Niezadowolenie większości czarnego społeczeństwa i nacisk państw demokratycznych spowodowały, że władze RPA zaczęły powolną likwidację apartheidu. Z więzienia zwolniono Mandelę. W 1994 r. w pierwszych wielorasowych wyborach parlamentarnych większość zdobył Afrykański Kongres Narodowy, a Mandela został wybrany prezydentem RPA. Był to kres polityki dyskryminacji rasowej w tym kraju. Skutki dekolonizacji Większość z około 200 istniejących współcześnie państw powstało po II wojnie światowej właśnie w wyniku dekolonizacji, która realizowała prawo narodów do samostanowienia. Było to zwieńczeniem dążeń Pomnik upamitniajcy polegych w walce o niepolego amibii apis brzmi „ch krew polaa nasz wolno” nowo powstaych pastwach pami o uczestnikach ruchów naroowowyzwoleczych jest wci silna i ma jenoczy wieloetniczne spoecznoci • ak rozumiesz przesanie napisu na pomniku praw, kiey amibia uzyskaa niepolego

Informatyka 1
Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości