Views
8 months ago

WSiP Historia

140 Świat w drugiej

140 Świat w drugiej połowie XX wieku sta si jenym z symboli zimnej wojny i owoem braku wolnoci w sowieckiej strefie wpywów trzegcy go wartownicy nie wahali si uy broni, aby nie opuci o ucieczki obywateli ioczne na zjciu stalowe kozy miay uniemoliwi staranowanie muru ciarówk Budowa muru berlińskiego Punktem zapalnym ówczesnego świata był też Berlin. Setki tysięcy obywateli NRD uciekały do RFN dzięki swobodnemu przejściu między wschodnim Berlinem a Berlinem Zachodnim. Władze wschodnich Niemiec chciały zlikwidować tę drogę ucieczki i niespodziewanie, w sierpniu 1961 r., wzniosły mur wokół Berlina Zachodniego. Wywołało to kryzys międzynarodowy, ponieważ zostały w ten sposób złamane umowy zawarte między aliantami po II wojnie światowej. W odpowiedzi na ten akt Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi wzmocnili swe wojska w Berlinie Zachodnim i oświadczyli, że w przypadku sowieckiej agresji będą bronili miasta. Przez 28 lat istnienia muru podczas próby ucieczki do Berlina Zachodniego życie straciło ponad 120 osób. i w bitwie po ien ien Phu czytaj ien ien u w r itwa ta przypiecztowaa klsk rancji w wojnie wietnamskiej • Powiez, jak takie zjcie mogo wpyn na francusk opini publiczn Wojna w Wietnamie Po 1945 r. również Wietnam był przez trzydzieści lat obszarem rywalizacji zimnowojennej. W pierwszej fazie konfliktu Francuzi usiłowali utrzymać tam swoje kolonialne rządy. Zostali jednak pokonani przez wietnamskich partyzantów. Wśród tych ostatnich największymi wpływami cieszyli się zwolennicy komunizmu. Nie wszyscy Wietnamczycy chcieli jednak żyć pod rządami komunistycznymi. Między innymi z tego powodu w 1954 r., po wycofaniu się Francuzów, kraj został podzielony na dwa państwa: komunistyczny Wietnam Północny ze stolicą w Hanoi i Wietnam Południowy ze stolicą w Sajgonie, związany ze Stanami Zjednoczonymi.

21. Rywalizacja Stanów Zjednoczonych i ZSRS 141 W latach 60. XX w. doszło w Wietnamie Południowym do kolejnego zbrojnego konfliktu. Amerykanie wsparli zbrojnie rząd w Sajgonie przeciw komunistycznej partyzantce Wietkong, popieranej przez Wietnam Północny. Mimo zaangażowania ponad pół miliona amerykańskich żołnierzy oraz olbrzymich środków finansowych komunistów nie udało się pokonać. Przedłużająca się wojna w Wietnamie z powodu dużej liczby zabitych amerykańskich żołnierzy i wietnamskiej ludności cywilnej wywołała w Stanach Zjednoczonych olbrzymie antywojenne protesty. W 1973 r. Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wycofaniu się z Wietnamu Południowego, który w 1975 r. został opanowany w całości przez komunistów i zjednoczony pod ich rządami. Klęska w Wietnamie obniżyła pozycję Stanów Zjednoczonych jako potęgi militarnej. Odprężenie w stosunkach między Wschodem i Zachodem W pierwszej połowie lat 70. XX w. między państwami bloku wschodniego i zachodniego doszło do rozmów, które miały ograniczyć prawdopodobieństwo wybuchu kolejnej wojny światowej. W 1975 r. w Helsinkach ielu z nich nie rozumiao sensu tego konfliktu usieli walczy w tropikalnym klimacie, czsto w ungli oatkow truno sprawiao im orónienie o cywili komunistycznych partyzantów i onierzy armii ietnamu Pónocnego, ozbrajanego przez Chiny i Z Fragment książki brytyjskiego historyka Paula Kennedy’ego. Ogromny skok w górę amerykańskich wydatków na obronę w kilkuletnim okresie po 1950 r. odzwierciedlał wyraźnie koszty wojny koreańskiej oraz przekonanie Waszyngtonu, że w pełnym niebezpieczeństw świecie trzeba się znów zbroić […]. Wzrost w latach 1961−1962 był odbiciem kryzysu berlińskiego [budowa muru] i kubańskiego kryzysu rakietowego […]. Chociaż liczby dotyczące ZSRR [ZSRS] są tylko danymi szacunkowymi […] zapewne zasadny jest wniosek, że radziecki [sowiecki] wzrost zbrojeń w latach 1950−1955 spowodowany był obawą, że jeśli nie zostanie znacznie zwiększona liczba samolotów i rakiet, wojna z Zachodem doprowadziłaby do niszczących ataków lotniczych na Rosję [ZSRS]; redukcja zbrojeń w latach 1955−1957 jest odbiciem odprężeniowej dyplomacji Chruszczowa i prób zwolnienia środków na produkcję dóbr konsumpcyjnych * ; zaś bardzo silny wzrost po okresie 1959−1960 jest przejawem pogarszania się stosunków z Zachodem, upokorzenia doznanego w kryzysie kubańskim.

Informatyka 1
Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości