Views
7 months ago

WSiP Historia

142 Świat w drugiej

142 Świat w drugiej połowie XX wieku ukcesy w poboju kosmosu Amerykanie i owieci starali si wykorzysta w propaganzie cigano si o to, kto pierwszy stanie na Ksiycu y uao si to tanom Zjenoczonym, Z zrezygnowa ze swoich stara i przywódcy 35 państw podpisali umowę, która m.in. potwierdzała istniejące w Europie granice i ustanawiała mechanizmy współpracy mające zapobiec pojawieniu się napięć międzynarodowych. Z tego powodu dochodziło do regularnych spotkań dyplomatów, ekspertów i wojskowych. Przełożyło się to na poprawę stosunków między Wschodem a Zachodem, którą nazwano odprężeniem. ZSRS i Stany Zjednoczone zawarły nawet umowy o ograniczeniu wyścigu zbrojeń. Jednak na początku lat 80. XX w. doszło ponownie do zaostrzenia zimnej wojny. Przyczynami tego były sowiecka interwencja zbrojna w Afganistanie (patrz s. 200) i wprowadzenie stanu wojennego w Polsce (patrz s. 189). Podbój kosmosu W dążeniu do podboju kosmosu próbowano udowodnić światu przewagę technologiczną nad rywalem. Sowieci w 1961 r. wysłali w kosmos pierwszego człowieka − Jurija Gagarina. Osiem lat później na Księżycu wylądowała amerykańska misja załogowa. Podczas ocieplenia w relacjach między ZSRS a Stanami Zjednoczonymi w 1975 r. oba kraje zrealizowały wspólną misję kosmiczną Sojuz–Apollo. Tak nazywały się statki kosmiczne tych państw. • • - • • - - • -

22 Daleki Wschód – Chiny i Japonia 143 • Przypomnij, pod czyją dominacją pozostawały Chiny w XIX w. i jak zakończyła się II wojna światowa dla Japonii. Przejęcie władzy w Chinach przez komunistów Po zakończeniu II wojny światowej w Chinach ponownie wybuchła wojna domowa między rządem kontrolowanym przez Partię Narodową (Kuomintang) a Komunistyczną Partią Chin, której przewodził Mao Zedong. W 1949 r. komuniści, wspierani przez ZSRS, zajęli Pekin, a wkrótce – cały kraj. Mao ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Komuniści nie opanowali jedynie wyspę Tajwan. Schronili się na niej przedstawiciele rządu i niektórzy jego stronnicy. Utworzyli tam oddzielne chińskie państwo, wspierane przez Stany Zjednoczone. ChRL uznała Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Z kolei Tajwan, używający oficjalnie nazwy Republika Chińska, uważa się do dziś za kontynuatora chińskiej państwowości. maoizm Rządy komunistów Mao Zedong zaczął wprowadzać w Chinach własną wersję komunizmu, czyli maoizm. Zwolenników swoich poglądów szukał głównie wśród chłopów, którzy stanowili przeważającą część chińskiego społeczeństwa. Komuniści wprowadzili rządy jednej partii, kult wodza oraz cenzurę, skolektywizowali wieś, znacjonalizowali przemysł i handel, zwalczali religie, zwłaszcza chrześcijaństwo. ChRL stała się państwem totalitarnym, którego obywatele byli całkowicie podporządkowani państwu i partii komunistycznej. Wielki skok i rewolucja kulturalna W 1959 r. Mao ogłosił tzw. wielki skok, czyli politykę reform mających przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju i szybko zaprowadzić komunizm w Chinach. Podobnie jak Stalin w latach 30. XX w. chiński przywódca dążył do szybkiego uprzemysłowienia państwa. Ucierpiało na tym rolnictwo, od którego zależało wyżywienie Plakat propagandowy z okresu Chiski waca jest tu przestawiony jako przywóca narou, prowazcy go ku lepszej przyszoci, troszczcy si o zwykych luzi owoczesne statki i wigi portowe stanowi owó na rozwój kraju i trafno iei woza rzeczywistoci w celu realizacji swych pomysów by on gotów powica ycie milionów swych wspóobywateli • Powiez, laczego sporó przestawionych na plakacie osób posta ao jest najwiksza

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości