Views
7 months ago

Historia klasa 5

16 Pradzieje i

16 Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje Religia starożytnej Mezopotamii Mieszkańcy Mezopotamii wierzyli w wielu bogów. Taką religię nazywamy politeizmem (wielobóstwem). Każdy ośrodek miejski w Mezopotamii miał swoje bóstwo opiekuńcze, któremu w centrum miasta budowano świątynię. Wierzono, że cześć oddawana bogom zapewnia ludziom ochronę i pomyślność. Świątyniami opiekowali się kapłani prowadzący ceremonie religijne. Byli bardzo ważną grupą społeczną. Wraz z urzędnikami wspierali królów w zarządzaniu miastami-państwami. Pismo Aby skutecznie zarządzać społecznością miasta- -państwa czy prowadzić handel, konieczne stało się utrwalanie ważnych informacji. Urzędnicy działający w imieniu króla oraz kupcy zaczęli w tym celu posługiwać się glinianymi tabliczkami. Rysowali na nich znaki (obrazki), które informowały np. o ilości towaru czy jego właścicielu. Z tych znaków ok. 3500 lat p.n.e. wykształciło się pierwsze w dziejach pismo. • woda rylec

2. Mezopotamia – narodziny pierwszej cywilizacji 17 Początkowo służyło ono do sporządzania spisów towarów czy podatków, a także praw ustanawianych przez władców. Z czasem mieszkańcy Mezopotamii zaczęli też zapisywać dzieła literackie (np. słynny epos Gilgamesz), a także teksty religijne i historyczne. Pismo okazało się jednym z największych wynalazków w dziejach ludzkości. Dzięki niemu można było łatwo utrwalać i przekazywać innym ludziom wszelkie informacje, a także zachować zdobytą wiedzę dla kolejnych pokoleń. Dziś przyjmujemy, że wraz z pojawieniem się pisma zakończyła się prehistoria, a rozpoczęły się czasy historyczne i ich pierwsza epoka – starożytność. Hammurabi – zdobywca i prawodawca Władcy mezopotamskich miast-państw nierzadko prowadzili między sobą wojny. Niektórzy z nich zwyciężali sąsiadów, zajmowali ich ziemie i tworzyli rozległe państwa. Jednym z takich potężnych państw stała się Babilonia, której król – Hammurabi – opanował w XVIII wieku p.n.e. niemal cały obszar Mezopotamii. Władca ten zasłynął nie tylko jako wielki zdobywca. Z jego nakazu na kamiennych słupach zostały wyryte pismem klinowym prawa, które miały obowiązywać wszystkich mieszkańców Babilonii. Ten tak zwany Kodeks Hammurabiego jest najstarszym zachowanym w całości zbiorem praw. Fragment Kodeksu Hammurabiego § 195. Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utną mu. § 196. Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu; § 197. Jeżeli kość obywatela złamał, kość mu złamią. § 203. Jeśli obywatel w policzek obywatela takiego jak on uderzył, 1 minę [ok. 1/2 kg] srebra zapłaci […]. Kodeks Hammurabiego, przeł. M. Stępień, Warszawa 2000.