Views
8 months ago

Historia klasa 5

22 Pradzieje i

22 Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje Re 1 2 3 4 5 Religia egipska Starożytni Egipcjanie czcili wielu bogów (politeizm). Wierzyli, że istnienie świata jest podtrzymywane przez bogów. Od ich woli zależy np., czy Nil użyźni pola, czy wzejdzie słońce. Dlatego oddawali bogom cześć w czasie codziennych ceremonii. Przede wszystkim było to obowiązkiem kapłanów, którzy sprawowali obrzędy w świątyniach. Egipcjanie wyobrażali sobie bóstwa na podobieństwo ludzi, czasem jako ludzkie postaci z głowami zwierząt, a nieraz jako zwierzęta. Wierzyli, że bogowie mogą wręcz objawiać się w ciałach wybranych zwierząt (np. jako krokodyle, koty, chrząszcze skarabeusze), które w związku z tym otaczali czcią. Nauka Egipcjanie, a przede wszystkim ich kapłani, wnieśli duży wkład w rozwój matematyki, zwłaszcza geometrii. Opracowali sposoby obliczania powierzchni i objętości różnych figur. Było im to potrzebne np. przy wznoszeniu wielkich budowli. W obliczeniach – tak jak my dzisiaj – stosowali system dziesiętny. Prowadzili obserwacje astronomiczne i porządkowali wiedzę z tej dziedziny. Umieli np. przewidzieć, kiedy nastąpi zaćmienie Słońca. Mieli także duże osiągnięcia w medycynie. Znali wiele leków, w tym uśmierzających ból, przeprowadzali skomplikowane operacje chirurgiczne, nawet trepanacje czaszki, potrafili leczyć zęby.

3. Starożytny Egipt 23 • papirusowa PYTANIA I POLECENIA