Views
3 months ago

Historia klasa 5

24

25 • umieszczano nie drewniane Fragment tekstu autorstwa Herodota, starożytnego greckiego historyka z V wieku p.n.e. [Faraon] Cheops wszystkim rozkazał, aby dla niego pracowali. Otóż jednym wyznaczono, żeby z kamieniołomów […] wlekli kamienie aż do Nilu. Skoro kamienie przeprawiono na statkach przez rzekę, polecił odbierać je innym [ludziom] i wlec [dalej] […]. A na budowie samej piramidy upłynął okres dwudziestu lat. [Piramida] sporządzona jest z wygładzonych i jak najdokładniej dopasowanych […] [bloków] kamiennych, […] [dźwigali je w górę] machinami, które sporządzili z krótkich drewien […]. Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, Warszawa 2005. we wznoszeniu piramid