Views
7 months ago

Historia klasa 5

28 Pradzieje i

28 Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje • • Dawid i Salomon W XIII–XII wieku p.n.e. Żydzi z Egiptu dotarli do Ziemi Obiecanej. Plemiona żydowskie prowadziły wojny z innymi ludami żyjącymi w Palestynie i zajmowały kolejne tereny. Z czasem pod wpływem zagrożenia ze strony wrogich sąsiadów się zjednoczyły. Tak powstało starożytne królestwo Izraela. W XI–X wieku p.n.e. panowali w nim słynni królowie – Dawid i Salomon. W ich czasach starożytny Izrael przeżywał okres największego rozkwitu. Dawid zasłynął jako wybitny wódz, zdobywca nowych ziem. Za jego panowania stolicą i centrum religijnym Izraela stała się Jerozolima. Salomon, władca słynący z mądrości, polecił wznieść tam świątynię Jahwe. Po śmierci Salomona królestwo rozpadło się na dwa państwa. Ich burzliwe losy zakończyły się ostatecznie, gdy w VI wieku p.n.e. całą Palestynę podbił potężny król Babilonii. Nakazał on zburzyć Jerozolimę, zniszczyć znajdującą się tam świątynię. Część mieszkańców przesiedlił do Babilonii. Okres tak zwanej niewoli babilońskiej trwał kilkadziesiąt lat.

4. Starożytny Izrael 29 • Przymierza PYTANIA I POLECENIA