Views
8 months ago

Historia klasa 5

32 Pradzieje i

32 Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje Do wielkich dzieł starożytnej literatury indyjskiej należą również późniejsze od Wed poematy o tematyce religijnej – Mahabharata i Ramajana. Wszystkie te utwory nadal odgrywają ważną rolę w hinduizmie – wierzeniach religijnych do dziś dominujących wśród mieszkańców Indii. Cywilizacja starożytnych Chin Starożytna cywilizacja chińska powstała nad dwiema rzekami – Huang He (Żółta Rzeka) i Jangcy (Niebieska Rzeka). Uprawiano tam najpierw proso, później pszenicę, jęczmień i ryż. W XVIII wieku p.n.e. nad Huang He powstało pierwsze królestwo. Swoim zasięgiem objęło rozległe tereny aż po Jangcy. Jego władcy dysponowali silną armią (przewagę zapewniały im wozy bojowe zaprzęgnięte w konie). Mieszkańcy tego państwa wznosili pałace i ufortyfikowane, murowane miasta. W czasach starożytnych Chiny wielokrotnie rozpadały się na drobne księstwa i były ponownie jednoczone przez kolejne dynastie władców. Chiny – kultura i technika W starożytnych Chinach powstał system pisma, które wykształciło się z pisma obrazkowego. Liczył on tysiące znaków, dlatego – podobnie jak w Mezopotamii i Egipcie – posługiwanie się nim wymagało wielu lat nauki. Stąd w państwie chińskim bardzo ważną rolę odgrywała nieduża grupa urzędników oraz uczonych doradzających władcom. Chiny były ojczyzną licznych wynalazków technicznych. Osiągnięcia te często dopiero po wielu stuleciach zostały przejęte przez inne cywilizacje. Starożytni Chińczycy hodowali jedwabniki, a z kokonów tych motyli wytwarzali jedwab. Produkcja tej delikatnej i drogiej tkaniny przez wieki była ściśle strzeżoną tajemnicą chińskiego państwa. Już w starożytności powstał słynny Jedwabny Szlak, którym wędrowali kupcy przewożący jedwab z Chin na zachód. W ten sposób trafiał on np. do Mezopotamii, Egiptu, a nawet do Europy. Na początku naszej ery Chińczycy wynaleźli też papier, którego w Europie zaczęto używać dopiero tysiąc lat później.

5. Starożytne Indie i Chiny 33 • pisma PYTANIA I POLECENIA