Views
6 months ago

Historia klasa 5

34 Lekcja powtórzeniowa

34 Lekcja powtórzeniowa PRADZIEJE I NAJDAWNIEJSZE CYWILIZACJE Około 2,5 miliona lat temu istoty ludzkie nauczyły się wytwarzać kamienne narzędzia. Epokę, która się wówczas rozpoczęła, określamy mianem paleolitu (starszej epoki kamienia). Paleolityczni ludzie prowadzili wędrowny tryb życia. Zajmowali się zbieractwem i łowiectwem. Około 160–100 tysięcy lat temu pojawił się człowiek rozumny, gatunek ludzki, do którego należymy także my – ludzie współcześni. Około 10 tysięcy lat p.n.e. ludzie zaczęli wysiewać ziarna zbóż i zbierać plony. Tak narodziło się rolnictwo. Społeczności rolników zaczęły prowadzić osiadły tryb życia oraz udomowiły różne zwierzęta. Epokę, która się wówczas rozpoczęła, nazywamy neolitem (młodszą epoką kamienia), a przejście od gospodarki zbieracko-łowieckiej do rolniczej – rewolucją neolityczną. Około 3500 lat p.n.e. ludzie nauczyli się wytapiać miedź, a kilkaset lat później – brąz. Tak zakończyły się czasy neolitu i nastała epoka brązu. Kolejnym wielkim przełomem było opanowanie umiejętności wytopu żelaza. Początki epoki żelaza przypadają na okres około 1200 lat p.n.e. nawadniali nadrzeczne doliny, których ziemie przynosiły bogate plony. W Mezopotamii po raz pierwszy w dziejach zaczęła kształtować się władza państwowa, a ludność skupiała się w miastach-państwach. Twórcą cywilizacji mezopotamskiej był lud Sumerów. Około 3500 lat p.n.e. Wynaleźli oni pismo (najstarsze mezopotamskie pismo obrazkowe przeobraziło się z czasem w uproszczone pismo klinowe). Jednym z najpotężniejszych państw w dziejach Mezopotamii była Babilonia. Jej król, Hammurabi (żył w XVIII wieku p.n.e.) zasłynął jako prawodawca. Tak zwany Kodeks Hammurabiego jest najstarszym zachowanym do dziś w całości zbiorem praw. Inne ważne osiągnięcia ludów Mezopotamii to: wynalezienie koła, opracowanie kalendarza, spisanie praw, duży wkład w rozwój matematyki i astronomii, wzniesienie potężnych budowli z cegły. We wczesnej epoce brązu na obszarze Bliskiego Wschodu zaczęły powstawać pierwsze cywilizacje. Najstarsza z nich ukształtowała się w Mezopotamii położonej między Eufratem i Tygrysem. Dzięki budowie systemu kanałów mieszkańcy tej krainy

35 Kolejna cywilizacja Bliskiego Wschodu ukształtowała się w Egipcie, w dolinie Nilu, gdzie ludność budowała systemy kanałów nawadniających. Około 3100 lat p.n.e. ziemie nad Nilem zostały zjednoczone pod władzą jednego króla – faraona. Władza faraonów była dziedziczna i nieograniczona. W sprawowaniu rządów wspierali ich urzędnicy i kapłani. Najliczniejszą grupą ludności byli chłopi. Ważną rolę w gospodarce Egiptu odgrywali też rzemieślnicy. Egipcjanie – jak większość ludów starożytności – wyznawali politeizm, czyli wiarę w wielu bogów. Egipcjanie wierzyli, że dusza ludzka po śmierci trwa tak długo, jak długo zachowane jest ciało człowieka. Dlatego zwłoki władców balsamowali i składali w piramidach, z których część przetrwała do naszych czasów. Starożytni Egipcjanie wnieśli duży wkład w rozwój medycyny, matematyki i astronomii.