Views
8 months ago

Historia klasa 5

38 Sprawdź się!

38 Sprawdź się! miejsce Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu; jeżeli kość obywatela złamał, kość mu złamią. Jeśli oko poddanemu pałacu wybił lub kość poddanego pałacu złamał, 1 minę [ok. 1/2 kg] srebra zapłaci. […] Jeśli oko niewolnika wybił lub kość niewolnika złamał, połowę ceny jego [to jest niewolnika] zapłaci. Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu; jeżeli ząb poddanego pałacu wybił 1/3 miny srebra zapłaci. Na podstawie przekładu M. Stępnia.

Dział II Starożytna Grecja VIII wiek p.n.e. 776 p.n.e. pierwsze igrzyska V wiek p.n.e. w Atenach p.n.e. p.n.e. p.n.e. p.n.e.