Views
7 months ago

Historia klasa 5

42 • Opowiedz,

42 • Opowiedz, jakimi Miejscowe rolnictwo nie mogło wyżywić całej greckiej ludności. Na swoich statkach Grecy sprowadzali więc z zagranicy zboże. W zamian wywozili do zamorskich krajów oliwę, wino i produkowane w Grecji wyroby rzemieślnicze – ceramikę (wspaniale dekorowane naczynia) i broń wytwarzaną z metalu. Greckie polis W przeciwieństwie do Mezopotamii czy Egiptu w Grecji nie ukształtowała się jedna wielka monarchia. W dolinach i na nizinach otoczonych górami i morzem powstawały niewielkie wspólnoty. Z czasem, około VIII wieku p.n.e., ukształtowały się z nich miasta-państwa, które Grecy określali mianem polis. W większości greckich miast-państw zanikła władza dziedzicznych królów. Rządy sprawowały tam zgromadzenia obywateli i wybierani przez nich urzędnicy. A α Alpha N ν Ny B β Beta Ξ ξ Xi Γ Υ Gamma Ο ο Omikron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ, ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Ypsilon Ι ι Lota Φ φ Phi K κ Kappa Χ χ Chi Λ λ Lambda Ψ ψ Psi Μ μ My Ω ω Omega

6. Cywilizacja starożytnych Greków 43 Polis składała się z miasta i otaczających je wiejskich osad. Miasto stanowiło główny ośrodek życia politycznego i religijnego. Poszczególne miasta-państwa były zwykle niewielkie. Pod względem obszaru wyróżniało się tylko kilka większych państw, m.in. Ateny i Sparta. Hellada i Hellenowie Choć Grecy stworzyli wiele odrębnych państw, zawsze uważali, że są jednym ludem. Posługiwali się bowiem tym samym językiem i pismem, czcili tych samych bogów, mieli podobne obyczaje i wspólną kulturę. Grecy sami siebie nazywali Hellenami, a swoją dużą ojczyznę – Helladą. Ludy, które nie posługiwały się językiem greckim, określali mianem barbarzyńców. • • Na agorze i akropolu Centrum greckiego miasta stanowiła agora, czyli główny plac miejski. Wokół agory wznoszono budowle publiczne – siedziby urzędów i świątynie. Kupcy rozstawiali tam swoje stragany. Wzgórze, które górowało nad miastem, nazywano akropolem. Znajdowały się tam świątynie. W wypadku wrogiego najazdu akropol stawał się też miejscem schronienia dla mieszkańców polis. W poszukiwaniu nowych ziem W Grecji było zbyt mało ziemi uprawnej, by zapewnić dostatek wszystkim mieszkańcom. Hellenowie – jako świetni żeglarze – organizowali więc wyprawy i osiedlali się na odległych zamorskich obszarach. Trwało to od IX do VI w. p.n.e. Na obcych wybrzeżach Grecy zakładali kolonie – nowe miasta-państwa. Każde z nich miało swój port, agorę i świątynie. Osadnicy otrzymywali ziemię pod uprawę. miasta.