Views
7 months ago

Historia klasa 5

48 Starożytna Grecja

48 Starożytna Grecja W okresie rozkwitu Aten chętnie osiedlali się tam na stałe cudzoziemcy. Nazywano ich metojkami. Zajmowali się głównie kupiectwem lub rzemiosłem, płacili podatki, służyli w ateńskim wojsku. Nie przyznawano im jednak obywatelstwa, nie mogli więc uczestniczyć w zgromadzeniach, głosować i być urzędnikami. Najniższą pozycję w greckim społeczeństwie zajmowali niewolnicy. Pracowali dla państwa – w kopalniach, w służbach miejskich (np. jako sprzątacze) – albo dla prywatnych właścicieli (w warsztatach rzemieślniczych lub na roli). Byli podstawową siłą roboczą w gospodarce starożytnej Grecji. Kupowano ich na targach niewolników, które odbywały się w wielu miastach. Zdobywano ich także w czasie wojen lub wypraw morskich. Niewolnicy byli pozbawieni jakichkolwiek praw i byli traktowani jako własność państwa lub obywatela. cudzoziemcy. *

49 Sparta Od najmłodszych lat synowie spartańskich obywateli byli przygotowywani do wojennego rzemiosła. Chłopcy pozostawali w rodzinnych domach do siódmego roku życia. Potem ich wychowaniem zajmowało się państwo. Mieszkali wśród rówieśników w specjalnych obozach, gdzie byli poddani żelaznej dyscyplinie, a za przewinienia groziły im surowe kary. Młodsi pod okiem starszych kolegów ćwiczyli sprawność fizyczną i umiejętności potrzebne wojownikom. Byli skąpo karmieni i lekko odziani, sypiali na ziemi. Wszystko po to, by przygotowali się do wojennych trudów oraz stali się odporni na ból i niewygody. Nawet sposób wyrażania się młodych Spartan miał być odpowiedni dla tych, którzy wydają polecenia i słuchają komend. Uczono ich więc mówić krótko i konkretnie, gdyż taki sposób komunikowania się pomagał na polu bitwy. Życie dorosłych obywateli Sparty także było całkowicie podporządkowane wojnie. Spartanie żenili się między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia. Jednak aż do ukończenia trzydziestu lat mieszkali w koszarach. Następnie mogli już zamieszkać we własnym domu. Jednak z rodziną spędzali niewiele czasu. Aż do sześćdziesiątego roku życia byli zobowiązani do pełnienia służby wojskowej. Ze względu na zaangażowanie mężczyzn w służbę wojskową kobiety spartańskie zyskały prawa niespotykane w innych państwach greckich. Pod nieobecność mężczyzn zarządzały posia dłościami. Brały udział w zawodach sportowych oraz w dyskusjach publicznych. Dbały o własną sprawność fizyczną i zdrowie, aby urodzić silne dzieci. tarcza zbroja miecz