Views
8 months ago

Historia klasa 5

60 Grecy na wojnie

60 Grecy na wojnie Leonidas. W 490 roku p.n.e. ateńscy hoplici zwyciężyli wielokrotnie liczniejszą armię perską w bitwie pod Maratonem. Do kolejnego najazdu Persów doszło w 480 roku p.n.e. Najpierw Spartanie i ich sojusznicy bohatersko bronili wąwozu w Termopilach. Musieli jednak ustąpić i się wycofać. Do końca walczyło jedynie 300 spartańskich hoplitów, którzy osłaniali odwrót sił greckich. Wszyscy polegli – żaden ze Spartan nie poddał się ani nie uciekł. W tym samym roku w bitwie morskiej pod Salaminą ateńskie okręty pokonały silną flotę perską. Rok później zaś Spartanie ostatecznie rozgromili armię perską na lądzie. Mimo olbrzymiej przewagi wroga Grecy obronili niepodległość swoich polis. Grecki okrt wojenny.

61 Wojny grecko-perskie. W drugiej połowie IV wieku p.n.e. wyrosła nowa potęga sąsiadująca z Grecją – Macedonia. Jej król Filip II uzależnił od siebie greckie miasta-państwa. Jego syn, Aleksander Wielki, zebrał potężną armię złożoną z Greków i Macedończyków i w 334 roku p.n.e. wyruszył na podbój Persji. W kolejnych bitwach gromił Persów i zajmował rozległe krainy, aż dotarł do doliny Indusu. Po dziesięciu latach nieustannej wojaczki Aleksander zmarł. Jego władztwo rozpadło się na kilka mniejszych państw rządzonych przez macedońskich i greckich królów. Osiedlali się tam liczni Grecy. Na rozległych obszarach ciągnących się od Egiptu do Indusu zakładali swoje miasta, w których kwitła grecka kultura. Dlatego państwa powstałe po śmierci Aleksandra Wielkiego nazywamy monarchiami hellenistycznymi. Aleksander Wielki. Podboje Aleksandra Wielkiego. Grek walczcy z Persem, malowido na wazie greckiej z V wieku p.n.e.