Views
6 months ago

Historia klasa 5

64 Sprawdź się!

64 Sprawdź się! C. toczyli krwawe wojny z Persami. oznaczono na mapie numerem C. 5. D. 7. D. 5. na mapie numerem C. 5. D. 7. oznaczono na mapie numerem C. 6. D. 7. Początkiem wszechrzeczy są atomy i próżnia […]. Nic nie może powstać z niebytu ani w niebyt się obrócić. Atomy są nieskończone pod względem wielkości i ilości, a poruszają się we wszechświecie ruchem wirowym; w ten sposób powstają wszystkie ciała złożone, jak ogień, woda, powietrze, ziemia, albowiem są one […] zbiorami atomów […]. Atomy […] są niezmienne. Słońce i Księżyc składają się z atomów gładkich i okrągłych […]. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych…, oprac. i przeł. I. Krońska, Warszawa 1983. przedmioty.

Dział V Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy 1077 Grzegorz VII i Henryk IV w Kanossie 1099 Królestwa Jerozolimskiego 1122 konkordat 1291