Views
4 months ago

Historia klasa 5

122 Społeczeństwo,

122 Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy Kultura rycerska Rycerze spędzali wiele czasu na dworach swoich seniorów lub władców. Tam też kształtowała się kultura rycerska, a wraz z nią wzór średniowiecznego rycerza. Rycerz miał się odznaczać nie tylko walecznością, lecz także wytwornym zachowaniem, czyli dwornością. Typowe dla rycerskich zwyczajów były uczty i polowania. Popularną rozrywkę dam stanowiły gry planszowe oraz gra w kości. Ważnym elementem obyczajowości była także miłość dworska. Rycerz ślubował wiernie służyć damie swego serca i dla niej dokonywać walecznych czynów. Taką postawę popularyzowały opowieści trubadurów – wędrownych poetów i pieśniarzy występujących na dworach. Wpływ na kulturę rycerską miał także Kościół. Potępiał on nadmierne stosowanie przemocy, w tym prywatne wojny, i wskazywał rycerzom ich najważniejsze zadania. Były to przede wszystkim: obrona chrześcijaństwa, walka z poganami i muzułmanami, a także stawanie w obronie słabszych i bezbronnych – duchownych, wdów i sierot. •

123 Ufortyfikowane siedziby możnych rycerzy były początkowo drewniane, później budowane z kamieni lub cegieł. Były wznoszone w miejscach utrudniających wrogowi napaść – na wzniesieniach lub terenach otoczonych wodą.