Views
6 months ago

Historia klasa 5

124 Społeczeństwo,

124 Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy Paź – giermek – rycerz Rycerzem zostać mógł tylko mężczyzna pochodzący z rycerskiej rodziny. Chłopak najpierw jako paź przebywał na dworze seniora lub władcy i uczył się dworskich obyczajów. Następnie zostawał giermkiem. Wraz z rycerzem, któremu służył, wyruszał na wojenne wyprawy, troszczył się o uzbrojenie swego pana, uczył się władania bronią i jazdy konnej. Gdy opanował rycerskie rzemiosło i uznano, że wykazuje się rycerskimi cechami, pasowano go na rycerza.

125 21 • Życie na wsi W pierwszych wiekach średniowiecza w Europie Zachodniej prawie cała ludność żyła na wsi. Tamtejsze miasta nie odrodziły się jeszcze z upadku, który nastąpił u schyłku starożytności. Mieszkańcy wsi żyli w drewnianych, krytych słomą chatach. Ciężko pracowali na roli i zbierali plony, które ledwo starczały na przeżycie. Los ludności wiejskiej w dużej mierze zależał od przyrody. Niekorzystna pogodna, np. susza, mogła spowodować nieurodzaj i doprowadzić do klęski głodu. Czasami zdarzały się kilkuletnie okresy nieurodzaju i wówczas ludzie masowo umierali z niedożywienia. W chłopskim gospodarstwie Życie na wsi toczyło się w rytmie pór roku, które wyznaczały kolejne etapy prac w polu. Dzień pracy rozpoczynał się o wschodzie, a kończył o zachodzie słońca. Po zmroku chatę oświetlał zwykle tylko płomień paleniska. W pracach gospodarskich uczestniczyła cała chłopska rodzina. Najcięższe zadania wykonywali mężczyźni – uprawiali ziemię, wyrąbywali las, wytwarzali narzędzia. Kobiety opiekowały się najmłodszymi dziećmi, gotowały, robiły ubrania, zajmowały się hodowanymi zwierzętami. Starsze dzieci pomagały dorosłym w różnych zajęciach i pasły zwierzęta. 1 5 2 3 4