Views
8 months ago

Historia klasa 5

130 Społeczeństwo,

130 Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy Mury, rynek, ratusz Średniowieczne miasto otaczały mury obronne. Na noc zamykano bramy miejskie, a mury chroniły mieszkańców przed rabusiami i nieproszonymi gośćmi. Wyznaczały ponadto granice obowiązywania prawa miejskiego, którego musiał przestrzegać każdy, kto przebywał w mieście. W większych miastach budowano domy murowane, mające kilka pięter. W mniejszych – zabudowa była drewniana. Na parterze domów mieściły się warsztaty i sklepy. Wyżej znajdowały się izby mieszkalne. Niektóre miasta średniowieczne miały wodociągi. Ale brakowało w nich kanalizacji. Nieczystości wylewano wprost na ulice lub gromadzono w otwartych zbiornikach. W takich gęsto zabudowanych ośrodkach panował straszliwy zaduch. Brak higieny często prowadził do epidemii groźnych chorób, które powodowały śmierć wielu mieszkańców. Kupcy i rzemieślnicy W średniowiecznych miastach wykonywanie różnych zawodów regulowały ściśle określone prawa. Każdy rzemieślnik musiał należeć do cechu, czyli zrzeszenia łączącego osoby zajmujące się danym rodzajem wytwórczości (np. cech piekarzy, szewców, bednarzy). Pełnoprawnymi członkami cechu byli mistrzowie – właściciele warsztatów. • 1 2 3 •

131 W obrębie murów nie było dużo miejsca. Dlatego średniowieczne miasta miały gęstą sieć ulic i zwartą zabudowę. W wielu z nich ulice przecinały się pod kątem prostym. W centrum znajdował się główny plac – rynek. Na nim wznosiły się ratusz i kościół parafialny, który był zwykle najwyższą budowlą miasta. Przy rynku budowano kamienice najbogatszych mieszczan. Tu także kupcy mieli swoje kramy. Rzemieślnicy określonej specjalności zwykle osiedlali się przy jednej ulicy. 5 2 3 1 4 6 7