Views
9 months ago

Historia klasa 5

132 Społeczeństwo,

132 Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy • • 2 1

22. Średniowieczne miasto 133 Członków cechu obowiązywały ich drobiazgowe przepisy dotyczące używanych surowców i sposobów produkcji. Dzięki temu zapewniano odpowiednią jakość rzemieślniczych wyrobów. Cechy wspomagały swych członków, gdy dotknęło ich jakieś nieszczęście, a także organizowały im czas wolny (np. zabawy i uczty z okazji świąt religijnych). Podobne do cechów zrzeszenia mieli też średniowieczni kupcy, którzy łączyli się w gildie. W przypadku wrogiej napaści poszczególne cechy i gildie miały za zadanie obronę wyznaczonych odcinków murów miejskich. Nauka zawodu trwała długo. Zaczynał ją uczeń – chłopak, którego rodzice oddawali pod opiekę mistrzowi cechowemu. Mieszkał on u mistrza, był jego sługą i pomagał w różnych zajęciach. Po kilku latach zdawał egzamin i zostawał czeladnikiem. Odtąd pracował już u boku mistrza w warsztacie. Aby stać się mistrzem cechowym, trzeba było mieć własny warsztat, zdać kolejny egzamin i zostać przyjętym do cechu. Niewielu czeladników osiągało ten cel, często do końca życia pracowali w cudzych warsztatach. 3 4 *