Views
7 months ago

Historia klasa 5

136 Do głównych

136 Do głównych zadań mnichów benedyktyńskich, a później cysterskich należała praca w skryptorium, czyli pomieszczeniu klasztornym, w którym przepisywano księgi. Ręczne przepisanie księgi trwało bardzo długo, dlatego do dziś mówimy o benedyktyńskiej pracy, gdy mamy na myśli jakieś żmudne i długotrwałe zajęcie.

137 1 2