Views
8 months ago

Historia klasa 5

138 Społeczeństwo,

138 Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy Szkoły katedralne i uniwersytety Odrodzenie miast przyniosło zmiany w życiu kulturalnym. Coraz większą rolę zaczęły odgrywać szkoły przy katedrach. W XII i XIII wieku ze szkół katedralnych rozwinęły się pierwsze uniwersytety. Najstarsze i najsłynniejsze powstały we Włoszech (Padwa, Bolonia), Francji (Paryż) i Anglii (Oksford). Nauczano w nich nie tylko teologii i filozofii, lecz także prawa i medycyny. Nie wszyscy absolwenci uniwersytetów zostawali duchownymi. W miastach pojawiły się bowiem zawody wymagające odpowiedniego wykształcenia. Musieli się nim wykazać lekarze, prawnicy, urzędnicy miejscy, a także bankierzy i kupcy, którzy prowadzili rachunki i zawierali pisemne umowy. Franciszkanie i dominikanie W XIII wieku w miastach powstały nowe zakony, franciszkanie i dominikanie, którzy swoje nazwy wzięli od imion założycieli – świętych Franciszka i Dominika. Nowe zgromadzenia utrzymywały się dzięki jałmużnie, czyli dobrowolnym ofiarom składanym przez wiernych. Dlatego nazwano je zakonami żebraczymi. Franciszkanie własnym przykładem przybliżali ludziom ewangeliczne wartości – przede wszystkim ubóstwo i pokorę. Starali się też docierać z prawdami wiary do szerokich grup ludzi, np. głosili kazania prostym językiem, organizowali bożonarodzeniowe szopki i jasełka. Dominikanie słynęli zaś przede wszystkim z głoszenia wspaniałych kazań. Członkowie obu zakonów zajmowali się również nauką, prowadzili w miastach szkoły i byli wykładowcami na uniwersytetach. universitas

23. Kościół i kultura na zachodzie Europy 139 •