Views
6 months ago

Historia klasa 5

140 W XI wieku w

140 W XI wieku w budownictwie zachodniej Europy ukształtował się styl romański, który wywodził się z architektury karolińskiej. Kościoły romańskie miały grube kamienne mury i masywne wieże. Do środka świątyni światło docierało przez małe wąskie okna. 6 7 4 3 5 2 8 4 5 1 7 8

141 W XII wieku rozwinął się nowy styl w sztuce i architekturze – gotyk. Rozwiązania techniczne, które wówczas zaczęto stosować, umożliwiły wznoszenie cieńszych i znacznie wyższych murów niż w budownictwie romańskim. Gotyckie kościoły miały ogromne okna wypełnione witrażami, czyli kompozycjami z kolorowych szybek. Największym osiągnięciem i zarazem symbolem gotyku stały się budowane w miastach strzeliste katedry. Na zachodzie i południu Europy wznoszono je z kamienia, w Europie Środkowej, w tym w Polsce, przede wszystkim z czerwonej cegły. 4 5 6 3 5 6 7 2 4 1 7