Views
7 months ago

Historia klasa 5

144 Społeczeństwo,

144 Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy Konkordat w Wormacji Konflikt między cesarstwem i papiestwem nie zakończył się wraz ze śmiercią Grzegorza VII. Dopiero po kilkudziesięciu latach, w 1122 roku, kolejni papież i cesarz zawarli porozumienie w Wormacji – tak zwany konkordat wormacki. Cesarz zgodził się, aby biskupi byli wybierani zgodnie z prawem kościelnym. Jednak zachował dla siebie prawo nadawania im majątków ziemskich jako lenn. To uprawnienie wciąż dawało energicznym cesarzom możliwość wywierania wpływu na wybór dostojników kościelnych. Konkordat wormacki nie zakończył rywalizacji między papiestwem a cesarstwem. W kolejnych wiekach papieże często sprzeciwiali się cesarzom dążącym do ścisłego podporządkowania sobie Italii. Niektórzy z biskupów Rzymu starali się też odgrywać główną rolę w europejskiej polityce. *

145 25 • Ziemia Święta W średniowieczu chrześcijanie otaczali wielką czcią miejsca związane z życiem Jezusa. Mieszkańcy Europy udawali się z pielgrzymką do Palestyny, którą nazywali Ziemią Świętą. Taka podróż trwała wówczas wiele miesięcy i była pełna niebezpieczeństw. W połowie VII wieku Palestyna została podbita przez Arabów. Chrześcijanie nie mogli pogodzić się z tym, że muzułmanie zawładnęli Ziemią Świętą. Arabscy zdobywcy zwykle jednak nie prześladowali chrześcijan i nie utrudniali im dostępu do Palestyny. Turcy seldżuccy W drugiej połowie XI stulecia na obszary Bliskiego Wschodu przybyli nowi muzułmańscy najeźdźcy – Turcy seldżuccy. Pokonali i podporządkowali sobie część istniejących tam państw arabskich. W przeciwieństwie do Arabów Turcy seldżuccy prześladowali chrześcijan i napadali na pielgrzymów w Ziemi Świętej. Zadali też ciężkie straty cesarstwu bizantyjskiemu, któremu odebrali znaczną część terytorium. Bizantyjczycy prosili więc zachodnich chrześcijan – cesarza i papieża – o zbrojną pomoc. • •