Views
6 months ago

Historia klasa 5

146 Społeczeństwo,

146 Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy • 2 1 3 • Papieskie wezwanie Papież Urban II wezwał chrześcijan z zachodniej Europy, by udzielili pomocy Bizancjum. Nawoływał też chrześcijańskich rycerzy, by odbili Palestynę z rąk muzułmanów. Wyprawa do Ziemi Świętej miała być jednocześnie pielgrzymką i czynem zbrojnym. Papież obiecywał jej uczestnikom odpuszczenie kar za grzechy i zbawienie. Papieskie wezwanie wywołało poruszenie w całej zachodniej Europie. Szczera pobożność przeplatała się z pragnieniem zemsty na muzułmanach oraz dążeniem do zdobycia bogactwa i władzy. Królestwo Jerozolimskie W 1096 roku wyruszyła z zachodniej Europy wyprawa rycerska, którą prowadziło kilku książąt. Ponieważ jej uczestnicy przyszywali do swoich szat znak krzyża, ich wyprawę nazwano wyprawą krzyżową (krucjatą), a ich samym – krzyżowcami. Ponad dwa lata walczyli z muzułmanami, oblegali kolejne twierdze. W 1099 roku zdobyli szturmem Jerozolimę. Na zajętych obszarach Ziemi Świętej krzyżowcy utworzyli kilka niewielkich państw. Rządy w nich objęli dowódcy pierwszej krucjaty. Najważniejszym z nich było Królestwo Jerozolimskie. Państwa krzyżowców od początku cierpiały na niedostatek obrońców. Europa Zachodnia nie miała zaś dość ludności, by na trwale zasiedlić obszar Ziemi Świętej. Większość krzyżowców wyruszała na pielgrzymkę, uczestniczyła w jednej kampanii wojennej, a następnie wracała do domu z poczuciem wypełnionej misji. Tylko nieliczni osiedlali się w Palestynie. Na przełomie XI i XII wieku w celu zapewnienia stałej obrony Ziemi Świętej i ochrony chrześcijańskich pielgrzymów zaczęto tworzyć zakony rycerskie. Trzy najważniejsze z nich to templariusze, joannici i Krzyżacy.

25. Wyprawy krzyżowe 147 • • Upadek państw krzyżowców Muzułmanie szybko zaczęli łączyć swoje siły i atakować państwa krzyżowców. W Europie organizowano kolejne krucjaty – w sumie wyruszyło osiem wielkich wypraw krzyżowych. Prowadzili je cesarze i królowie, a patronowali im papieże. Nie zwyciężyły jednak muzułmanów na Bliskim Wschodzie. W XII wieku sułtan Saladyn zjednoczył Turków i Arabów. Rozgromił wojska krzyżowców i w 1187 roku zdobył Jerozolimę oraz prawie cały obszar Palestyny. Krzyżowcy utrzymali jedynie kilka nadmorskich twierdz. •