Views
6 months ago

Biologia klasa 8

Dział 1. Podstawy

Dział 1. Podstawy dziedziczenia cech WARTO WIEDZIEĆ Badania genów człowieka Ludzkie DNA zawiera ok. 20 tysięcy genów z informacją o białkach. Badania dotyczące budowy genów człowieka trwają już od połowy XX w. Prace, których wyniki opublikowano w 2001 r., przyniosły zaskakujące rezultaty. Okazało się, że geny z informacją o białkach stanowią jedynie ok. 2% DNA, a rola pozostałych odcinków DNA jest nadal badana. Ponadto stwierdzono, że człowiek ma nieco mniej genów, niż początkowo zakładano. człowiek – 20 tys. genów muszka owocowa – 15 tys. genów bakteria, pałeczka okrężnicy – 4 tys. genów ZAPAMIĘTAJ ●●Cechy dziedziczne to cechy przekazywane z pokolenia na pokolenie. ●●Cechy niedziedziczne to te, które zostały wykształcone w ciągu życia i nie są przekazywane następnemu pokoleniu. ●●Informacja o cechach organizmu jest zapisana w DNA i dziedziczona. ●●Gen to odcinek DNA zawierający informację o budowie białka. ●●Wytwarzanie białka odbywa się na podstawie informacji zapisanej w DNA. ●●Bezbłędne odczytywanie informacji o białkach jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania komórek. POLECENIA 1. Podaj po dwa przykłady cech dziedzicznych oraz cech nabytych (niedziedzicznych), występujących u człowieka. 2. Wyjaśnij, co to jest gen. 3. Określ, jaki jest związek pomiędzy genem a cechą organizmu. 4. Wyjaśnij, dlaczego bezbłędne odczytywanie informacji o białkach jest ważne dla komórek. 14

2 Zmienność genetyczna i ewolucjonizm Spośród wszystkich zwierząt szympans jest najbardziej zbliżony do człowieka pod względem genów. W Polsce znaleziono odciski stóp najstarszych kręgowców lądowych. Rasy psów powstały w wyniku doboru sztucznego.