Views
4 months ago

Biologia klasa 8

13. Miejsce człowieka w

13. Miejsce człowieka w świecie organizmów Malowidła naskalne w jaskini Lascaux (czytaj: lasko) we Francji to jedne z pierwszych dzieł sztuki człowieka pierwotnego pokoleniach przybrała kształt litery „U”. Wraz z tymi przemianami dokonywała się najważniejsza zmiana – znaczne powiększanie objętości mózgu i mózgoczaszki. Następował rozwój ośrodków korowych odpowiedzialnych za koordynację i kontrolę – czynniki niezbędne do wykonywania coraz bardziej skomplikowanych czynności, takich jak wytwarzanie narzędzi czy artykułowanie dźwięków (mowa). Zachowania stały się bardziej złożone: odruchy czysto zwierzęce przekształciły się w zachowania wynikające z przystosowania do życia społecznego. Nasi przodkowie gromadzili informacje i ustalali wzorce zachowań (zwyczaje, tradycje, wartości), które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. W ten sposób wytworzyła się kultura, która również z upływem czasu ewoluowała. Towarzyszył temu rozwój sztuki. Pochodzenie człowieka Dawniej wyobrażano sobie ewolucję przodków gatunku ludzkiego jako ciąg gatunków, z których każdy był potomkiem poprzedniego i przodkiem kolejnego. Nowe odkrycia dokonane przez paleontologów wykazały, że linia ewolucyjna prowadząca do człowieka wielokrotnie się rozgałęziała, a wiele gatunków wymarło bezpotomnie. Współczesne odmiany ludzi Przodkowie człowieka zasiedlający nowe środowiska przystosowywali się do panujących w nich warunków. W ten sposób dokonywała się np. selekcja dotycząca barwy skóry. Z regionów równikowych, gdzie natężenie promieniowania słonecznego jest największe, pochodzą ludzie o ciemnej barwie skóry. Zawarte w skórze ciemne barwniki – melaniny – chronią organizm przed szkodliwym wpływem promieniowania. Im dalej od równika, tym mniejsza jest zawartość melanin i tym barwa skóry jest jaśniejsza. Intensywność zabarwienia skóry zależy więc od miejsca zamieszkania (pochodzenia), do którego dociera więcej lub mniej promieniowania słonecznego. Jasna skóra mieszkańców północnych regionów Ziemi umożliwia wnikanie światła słonecznego do tych obszarów ciała, w których zachodzi synteza witaminy D. 77

• Porównanie budowy człowieka i szympansa Szympans to nasz najbliższy krewny w świecie zwierząt, jednak dzielą nas od niego istotne różnice. U szympansa lepiej rozwinięta jest część twarzowa czaszki, natomiast u człowieka – część mózgowa. Wiąże się to ze znacznym rozwojem mózgu, który u człowieka ma ponad trzykrotnie większą objętość niż u szympansa. Objętość mózgu szympansa to ok. 400 cm 3 . SZYMPANS ● pochylona postawa ● łukowato wygięty kręgosłup ● miednica węższa i dłuższa ● kończyny przednie służące jako podpory w trakcie ruchu ● kończyny tylne krótsze od przednich ● dłoń z przeciwstawnym palcem ● stopa z przeciwstawnym palcem ● stopa płaska 78