Views
3 months ago

Biologia klasa 8

3 Podstawy ekologii

3 Podstawy ekologii Kukułka to pasożyt lęgowy. Podrzuca jaja do gniazd ptaków innych gatunków. Aby zwrócić na siebie uwagę, samce ptaków przybierają szatę godową. Samce batalionów w okresie godowym konkurują o samice podczas rytualnych walk.

17 Z tej lekcji dowiesz się: Oddziaływania antagonistyczne. Konkurencja. Pasożytnictwo ●●o co konkurują organizmy; ●●dlaczego konkurencja najsilniej wpływa na życie osobników w populacji; ●●dlaczego pasożyt na ogół nie uśmierca swojego żywiciela; ●●czy konkurencja i pasożytnictwo mogą być korzystne dla populacji. Typy oddziaływań między organizmami Większość organizmów wpływa na siebie nawzajem. Te oddziaływania mogą być korzystne lub niekorzystne. Jeśli relacje zachodzące między gatunkami przynoszą korzyści jednej lub obu stronom, to nazywamy je zależnościami korzystnymi lub nieantagonistycznymi (dowiesz się o nich więcej na kolejnych lekcjach). Jeśli w wyniku oddziaływania między organizmami jeden ponosi straty, to takie relacje nazywamy zależnościami niekorzystnymi lub antagonistycznymi. Gdy osobniki jednego gatunku nie wpływają w żaden sposób na przedstawicieli drugiego gatunku, mamy do czynienia z oddziaływaniem neutralnym. ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY GATUNKAMI Antagonistyczne Neutralne Nieantagonistyczne konkurencja komensalizm neutralizm pasożytnictwo protokooperacja drapieżnictwo mutualizm 102