Views
8 months ago

Biologia klasa 8

Dział 4.

Dział 4. Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona • Poziomy różnorodności biologicznej Różnorodność biologiczna oznacza bogactwo żywej części środowiska, którego jesteśmy częścią. Obejmuje zróżnicowanie ekosystemów, gatunków i genów. Różnorodność ekosystemów to bogactwo ekosystemów, siedlisk życia, charakteryzujące określony obszar. Rzadko można wyznaczyć wyraźne granice między ekosystemami. Na zdjęciu obok widać ekosystemy gór, lasu, rzeki. Różnorodność gatunkowa to bogactwo gatunków występujących w danym ekosystemie. Różnorodność genetyczna to zróżnicowanie osobników w obrębie gatunku, zależne od kombinacji genów. 158

25. Różnorodność biologiczna. Gospodarcze użytkowanie ekosystemów niewiele spotyka się ich w tundrze oraz na stepie. Największe bogactwo gatunków cechuje wilgotny las równikowy oraz rafy koralowe. Różnorodność genetyczna dotyczy zróżnicowania genetycznego osobników należących do populacji jednego gatunku. Przedstawiciele tego samego gatunku różnią się wyglądem, zachowaniem oraz właściwościami fizjologicznymi i biochemicznymi. Duże zróżnicowanie genetyczne warunkuje prawidłowy rozwój populacji i czyni ją odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne, również chorobotwórcze. Odpowiednio duża liczebność danej populacji gwarantuje przekazanie kolejnym pokoleniom różnorodnego materiału genetycznego, który ma wpływ np. na zdolności przystosowania się do zmieniających się warunków środowiska. Ponadto nowe kombinacje genów chronią przed ujawnieniem się zmutowanych alleli recesywnych i występowaniem chorób genetycznych. Sposoby użytkowania ekosystemów Różnorodność biologiczna jest źródłem zasobów, dzięki którym zaspokajamy podstawowe potrzeby życiowe, ale też – dla wielu z nas – źródłem doznań estetycznych. źródło tlenu źródło żywności (owoce, warzywa, zioła, mięso, zboża) miejsce rekreacji, turystyki, doznań i inspiracji estetycznych UŻYTKOWANIE EKOSYSTEMÓW źródło surowców energetycznych: odnawialnych i nieodnawialnych źródło surowców dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, mineralnego, chemicznego źródło materiałów budowlanych (drewno, skały) 159