Views
9 months ago

beautyturkeynisan18

14 Beauty Güzellik Bu

14 Beauty Güzellik Bu durum müşterilerimizden gelen büyük hacimli talepleri çok hızlı karşılamamızı mümkün kılıyor. Tamamlanan yatırımlarla günlük esans üretim kapasitemiz de 75 tona ulaştı. Seluz’u Orta Doğu pazarında güçlü bir oyuncu haline getiren hususlar nelerdir? Öncelikle, Orta Doğu ülkeleriyle aramızda güçlü bir kültürel bağ var. Bu bağ, bize hem müşterilerimizle güçlü ve samimi ilişkiler kurmamızı, hem de müşterilerimizin ve nihai tüketicilerin ihtiyaçlarını anlama ve buna yönelik doğru çözümler üretme imkânı sunmakta. Diğer yandan, üretim işlemini İstanbul’da yer alan merkezimizde yapmamız, genel üretim maliyetleri ve lojistik maliyeler açısından müşterilerimize avantajlar sunmamızı mümkün kılmakta. Müşterilerimiz Orta ve Batı Avrupa’dan veya dünyanın herhangi bir ülkesinden temin edebilecekleri en üstün ürün kalitesindeki ürünleri Seluz’dan temin edebileceklerinin farkındalar. Biz, bu güveni boşa çıkarmamak için servis kalitemizi en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Tedarik zinciri politikamız gereğince, üretim sürecine dâhil ettiğimiz her bir ham madde ve üretilen her bir ürün istisnasız olarak çok hassas bir incelemeden geçirilmekte ve GC analizine tabi tutulmaktadır. Sunduğumuz diğer bir önemli avantaj ise hız. Hem, bir terzi gibi müşterilerimize özel sunduğumuz proje süreçlerinde hem de siparişlerin üretilip müşterilere tesliminde hız olarak her zaman rakiplerimizin önünde olmayı hedefliyoruz. Özellikle Orta Doğu pazarında iş yaptığınız firmalardan örnekler vermeniz mümkün mü? Bizim sektörde, bu soruya cevap vermek bazen çok kolay olmayabiliyor. Çünkü sektör dinamikleri gereği çoğu zaman müşterimiz olan firmaların isimlerini de gizli tutmamız gerekebiliyor. Bu konuda önemli bir örnek olarak Orta Doğu’nun ve İran’ın en önemli kişisel bakım ve ev bakım üreticilerinden Pakshoo/Golrang Group’un ana esans tedarikçilerinden ve iş ortaklarından olduğumuzu söyleyebilirim. This enables us to meet large volumes of customer requests very quickly. Thanks to the completed investments, our daily fragrance production capacity has reached 75 tons. What makes the Seluz a dominant player in the Middle East Market? First of all, we have strong cultural ties with the Middle East countries. This tie enable us both to build sincere relationship with our customers and to produce right solutions to meet their needs. Besides, our production in Istanbul headquarter makes it possible for us to offer our customers advantages in terms of overall production costs and logistics costs. Our customers know that they can obtain the best quality products from Seluz, the quality of which are at the same standard with the Central and Western Europe. To be worthy of this trust, we take care to keep our service quality at the highest level. Without any exception, each raw material and every product produced in our process are subjected to a very precise examination and GC Analysis in accordance with our supply chain policy. Another important advantage that we offer is speed... Our aim is to be faster than our competitors in terms of both tailor-made project processes that we provide our customers and the procurement and production processes. Could you give examples from companies that you do business especially in the Middle East market? This question can sometimes be challenging for our sector. Because, the dynamics of the sector may require us to keep confident our customer companies’ names. As an outstanding example, I can emphasize that we are one of the main suppliers and partners of Pakshoo / Golrang Group, one of the most important personal care and home care manufacturers in the Middle East and Iran. We are also the main supplier of the prominent fragrance producers of many Middle East countries, especially the United Arab Emirates and Saudi Arabia. Of course, we are also supplying perfume to major fashion and personal care brands in many European countries, including the UK, in addition to the Middle East.

Güzellik Beauty 15 Yine, başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesinin en önemli parfüm üreticilerinin ana tedarikçisi konumundayız. Tabii ki, Orta Doğu dışında İngiltere de dâhil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de önemli moda ve kişisel bakım markalarının parfüm tedarikçisi konumundayız. Yukarıda Ar-Ge Merkezi ifadesini kullanmıştınız. Burada kastettiğiniz akredite bir oluşum mu? Evet, 2017 yılı itibariyle Araştırma ve Geliştirme tesislerimiz Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın inovasyon projelerimizi denetlediği ve desteklediği yasal bir Ar- Ge merkezi statüsü kazanmış oldu. Bu bizim için hem bir gurur kaynağı, hem de Ar-Ge faaliyetlerimizi daha da hızlandırmak için bir motivasyon ve fırsat vesilesi de oldu. Orta Doğu Bölgesi dediğimizde spesifik koku tercihlerinden söz etmemiz mümkün mü? Tabii ki. Kültür, din, tarih gibi bireysel ve toplumsal faktörler veya iklim-sıcaklık gibi çevresel faktörler tüketicilerin parfüm ve kişisel bakım ürünlerine ilişkin beklentilerini farklılaştırıyor. Özellikle, Arap coğrafyasındaki müşterilerimizin koku kullanım alışkanlıkları ve koku beğenileri çok özel. Güçlü ve kalıcı oryantal koku akorlarının bu bölgede rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. İran pazarı ise Türkiye ile benzer olarak Asya’dan ve Orta Doğu’dan minimal izler taşısa da biraz daha sentez değerler sunuyor diyebiliriz. İran’da ve Türkiye’de çiçeksi kokular birçok ürün grubunda pazara hâkim durumda. Seluz olarak şirket merkezimizin ve Araştırma Geliştirme ekibimizin İstanbul’da yani Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun merkezinde olması bu pazarları anlamamız açısından bize kolaylık sağlıyor. İsmini sıkça duyduğumuz bir parfüm okulunuz var. Parfüm okulunuzda eğitimler nasıl yürütülüyor ve buraya öğrenci kabul süreciniz ne şekilde oluyor? You have mentioned about the R&D Center above, is that a kind of accredited institution? Yes, as of 2017, the Ministry of Science, Industry and Technology of Turkey has started to supervise our innovation projects being carried out in our R&D center, since therefore the Center has obtained a legal status. It both makes us pride and provides us motivation and opportunity to accelerate our R&D activities... Is there any specific odor preferences in the Middle East region? Yes of course. The societal and individual factors such as culture, religion, history and the environmental factors such as climate and temperature are affecting the consumers’ expectations in perfume and personal care products. Especially, our customers in the Arabian geography have a special perfume using habits and smelling pleasure... We can say that special directions such as very strong and long-lasting oriental accords are popular in this region. On the other hand, even though the Iranian market’s fragrance taste has some similarity with Turkish market and slightly resembles to the Middle East, it offers more synthesis values. Floral scents are more common in Iran and Turkey. Our company’s headquarter and R&D center are located in Istanbul, namely the center of Europe, Asia and the Middle facilitates us to understand these markets. You have a perfume academy that we often hear about. How are the trainings in the perfume academy and how does your student admission process take place? All members of Seluz Perfume Academy are here with us, because they want to be perfumers in the future. However, this academy is an internal educational institution. Therefore, as a result of the detailed evaluations of our Human Resources Department, the appropriate persons with the chemical technical background are included in the Seluz team and entitled to take the training program there. Although the technical considerations are filtered out in the evaluations, we can say that the main criterion is the passion and development potential in terms of the odors.