Views
7 months ago

beautyturkeynisan18

20 Beauty Güzellik

20 Beauty Güzellik CLARİANT’la gelecek güzel olacak The future will be good with CLARİANT Şekerden elde edilen Clariant GlucoTain ürünleri, temizleme ve köpürme özelliklerinden ödün vermeden daha yumuşak ve çevre açısından sürdürülebilir temizlik sağlıyor. İyi köpüren ve iyi temizleyen bir şampuan üretmenin temelinde yenilikçi kimya anlayışı yatıyor. Özel kimyasallarda dünya lideri Clariant, Türkiye’de saç ve cilt bakım ürünlerinde yaygın kullanılan yüzey aktif maddelere, yenilikçi ve doğaya dost bir alternatif geliştirdi. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2016 Kozmetik Sektörü Raporu’na göre, Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin ışığında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı yılda ortalama %10 büyüme kaydediyor. Doğal kozmetikler ve kişisel bakım ürünlerinin pazardaki payı ise %5 ile dünya ortalamasına yakın. Clariant Türkiye ve Yakın Doğu Endüstriyel ve Tüketici Özel Ürünleri(ICS) Satış Müdürü Hilal Durgun Çınar, “Eko-güzellik, her ne kadar Türkiye’de son 10 yılda çok ilerlediyse de hala ciddi büyüme potansiyeline sahip. Zincir kozmetik mağazalarının artışıyla birlikte Türkiye’de tüketiciler yeni kozmetik markalarıyla da tanıştı. Bu durum, doğal ürünlere yönelik talebi de beraberinde getirdi” dedi. Daha yumuşak, daha sürdürülebilir Şampuanların yoğun köpüğünü ve saçı tertemiz yapma özelliğini sağlayan maddelere yüzey aktifler denir. Deterjandan duş jeline kadar tüm ürünlerde bulunan bu temizleme maddeleri, kir ve yağın ciltten ve saçtan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ancak çevreye dost ve toksik maddeler içermeyen güzellik ürünlerine yönelik talep arttıkça, kişisel bakım sektörü de doğal maddelerden yüzey aktifler geliştirmeye odaklandı. Clariant tarafından yakın zamanda geliştirilen bir alternatif de, GlucoTain ® adlı yüzey aktif serisi. Şekerden elde edilen GlucoTain ® ürünleri, temizleme ve köpürme özelliklerinden ödün vermeden daha The Clariant GlucoTain products obtained from sugar provide softer and more sustainable environmentally friendly cleaning without compromising on their cleaning and lathering properties. An innovative chemical concept lies behind a shampoo that lathers well. Clariant, a world leader in special chemicals, has developed an innovative and environmentally friendly alternative to surface active ingredients used commonly in hair and skin care products in Turkey. According to the 2016 Cosmetic Sector Report published by the T.R. Ministry of Economy Directorate General of Export Chemical Products and Special Export Department, cosmetic and personal care products are growing by an average of 10% annually in light of the economic developments in Turkey. The share of natural cosmetics and personal care products in the market is 5%, close to the world average. Clariant Turkey and Near East Industrial and Consumer Special Products Sales (ICS) Manager Hilal Durgun Çınar said, “Although eco-beauty has progressed significantly in the past 10 years in Turkey it still has a serious potential. With the increase of cosmetic chain stores, consumers in Turkey are being introduced to new cosmetic brands. This has also increased the demand for natural products”. Softer and more sustainable The substances that give shampoo the features of lathering and cleaning are surface actives. These cleaning substances that are in everything from detergent to shower gel help remove dirt and oil from skin and hair. However as the demand for environmentally friendly products that do not contain toxic substances rises, the personal care sector has been concentrating on developing surface actives made of natural substances. An alternative developed by Clariant recently is the surface active series GlucoTain ® . The GlucoTain ® products derived from sugar provide a more sustainable clean in terms of the

Güzellik Beauty 21 yumuşak ve çevre açısından sürdürülebilir temizlik sağlıyor. Clariant Global Uygulama Geliştirme Stratejik İnovasyon Proje Yöneticisi Peter Klug, “Şeker bazlı bu yüzey aktif maddeler, sektörde ilk defa mükemmel temizleme gücünü, yoğun besleyicilik özelliğiyle bir araya getiriyor. Son derece etkili olmanın yanı sıra, yenilenebilir hammaddelerden üretilmeleri de önemli bir etken” şeklinde konuştu. Yüzey aktif maddelere bilimsel bakış Suyun yüzey geriliminin yüksek olması, yağ ve kire tutunma özelliğini azaltarak tek başına yeterli temizlik sağlayamamasına yol açar. Bu olguyu cama vuran yağmur damlalarında da görmek mümkündür: Su molekülleri yüzeye yayılmak yerine birbirine tutunarak damlalar oluşturur. Yüzey aktifler devreye girmesinive suyun yüzey gerilimini düşürerek daha kolay dağılmasını, boşluklara ve aralıklara sızmasını sağlıyor. Yüzey aktiflerin molekül yapısı da kir ve yağa tutunmalarını kolaylaştırıyor. Tüm yüzey aktiflerin bir ucu uzun ve hidrofob (suyu iten) özellikte iken, diğer ucu hidrofildir (suyu çeker). Hidrofob uç kir ve yağa tutunup saç derisinden ve saç telinden kaldırırken, hidrofil ucu ise suya karışmasını sağlıyor. Durulama sırasında su molekülleri yüzey aktifin hidrofil ucuna tutunarak kir ve yağı uzaklaştırıyor. Yenilikçi kimya anlayışı ile Temizleme maddelerinin vazgeçilmezi olan yüzey aktifler, geçmişte yenilenemez petrol ürünleri ve sülfatlardan üretiliyordu; bunlar da vücut kimyasına sert geliyordu. Tüketiciler doğal ve çevreyle dost şampuanlara yönelmeye başladıysa da, bu ürünlerin diğerleri kadar iyi köpürmediği ve temizlemediği yaygın bir şikayetti. İyi köpüren ve iyi temizleyen bir şampuan üretmenin temelinde yenilikçi kimya anlayışı yatıyor. Bugüne kadar en yaygın kullanılan şeker bazlı yüzey aktif maddeler, alkil poliglukosidlerdi. Yeni nesil GlucoTain ® ürünler ise N-metil glukamidler adı verilen yeni bir yüzey aktif sınıfı oluşturuyor. Doğal maddelerden elde edilen bu yüzey aktifin geliştirilmesi sırasında ağırlıkla ürünün kıvam kazanmasını, yoğun köpük oluşturmasını, uygulamadan sonra saçın ve cildin nemlenip beslenmesini sağlayan alkil grubunun (karbon atomlarından oluşan bir zincir) uzatılması üzerine odaklandı. Önceki ürünlere kıyasla daha uzun zincirli versiyonları da bulunan GlucoTain ® ürünleri, bu şekilde daha fazla kıvam sağlıyor, daha iyi köpürüyor ve cilde ferahlık, tazelik hissi veriyor. Ayrıca geride kalıntı bırakmıyor ve formüle kötü koku da vermiyor. Dünyanın önde gelen özel kimyasal maddeler üreticisi Clariant, İsviçre’nin Basel kenti yakınlarındaki Muttenz’de yer almaktadır. 2017 yıl sonu itibariyle 18.135 kişiye istihdam sağlayan Clariant, 2017 mali yılında, devam eden faaliyetlerinden 6.377 milyar CHF satış kaydetmiştir. Şirket, Bakım Kimyasalları, Kataliz & Enerji, Doğal Kaynaklar Plastik & Kaplama olarak dört ana alanda faaliyet göstermektedir. Clariant’ın kurumsal stratejisi beş ilkeye dayalıdır: karlılığın artırılması, portföyün yeniden konumlandırılması, sürdürülebilirlikle değer katma, inovasyon ve Ar-Ge’nin canlandırılması ve büyümenin artırılması. environment without compromising on the cleaning and lathering properties. Clariant Global Application Development Strategic Innovation Project Manager Peter Klug said “These sugar based surface actives combine excellent cleaning power with intense nutrients for the first time in the sector. In addition to being extremely effective being produced from renewable raw materials is an important factor.” A scientific look at surface active substances The surface tension of water being high, decreases its ability to hold onto oil and dirt, thereby making it insufficient on its own for cleaning. It is possible to observe this from the rain drops that fall on windows: Water molecules hold on to each other and create droplets rather than spreading over surfaces. Surface actives activate water and lower the surface tension of water to help it disperse and infiltrate spaces and gaps. The molecular structure of surface actives hold on to dirt and oil. While one end of all surface actives is hydrophobic (repelling water) the other end is hydrophilous (attracting water). While the hydrophobic end grips dirt and oil and lifts it from the scalp and hairs, the hydrophilous end mix it into the water. During rinsing water molecules hold on to the hydrophilous end of the surface actives and take dirt and oil away. A new innovative chemical approach Surface actives, an indispensible part of cleaning substances, used to be produced from nonrenewable substances like petrol products and sulphates; these were hard on the body’s chemistry. Although consumers started trending more towards natural and environmentally friendly products there was a common complaint that these products did not lather and clean as well as the others. There is an innovative chemical concept behind producing a shampoo that lathers and cleans well. The sugar based surface active ingredients most commonly used until now were alkyl polyglucosids. The new generation GlucoTain ® products form a new class of surface active ingredients called N-methyl glucomides. During the development of this surface active obtained from natural substances, mostly adding consistency to the product, creating a thick lather and extending the alkyl group (a chain comprised of carbon atoms) to ensure moisture and nutrients to the hair and skin after application were focused on. GlucoTain ® products, which have longer chain versions compared to the previous products, provide more consistence, lather better and make skin feel fresh and refreshed. Also they do not leave a residue and the formula does not have an unpleasant smell. Clariant, one of the world’s leading special chemicals producers is located in Muttenz near Basel, Switzerland. Providing employment to 18,135 people as of the end of 2017, Clairant recorded 6,377 billion CHF in sales from ongoing activities in the 2017 fiscal year. The company is active in the four main fields of Care Chemicals, Catalysis & Energy, Natural Resources Plastic &Coating. Clariant’s corporate strategy is based five principles: increasing profitability, repositioning the portfolio, adding value with sustainability, innovation and revitalizing R&D and increasing growth.