Views
6 months ago

tekstil nisan web yeni

PANORAMA 120 Denge

PANORAMA 120 Denge Kimya, ITM 2018’de müşterileriyle buluşuyor Denge Kimya will meet with customers at ITM 2018 TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018 Tekstil sektöründe inovatif çözümler sunan Denge Kimya, yenilikçi ve rekabetçi ürünlerle yurtiçi ve yurtdışında büyümesini sürdürüyor. ITM 2018 katılımcılarından Denge kimya, fuarda sergileyecekleri ürünler ve sektör hakkında sorularımızı cevaplandırdı. ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünler ve özellikleri hakkında bilgi verir misiniz? “ITM fuarında bu yıl inovatif ürün grubumuz içerisinde yer alan Denova Speedy ve Denwet PB Max isimli ürünlerimizi tanıtıyor olacağız. Denova Speedy tekstil proseslerindeki problemleri çözen, tekstilde baskı, kaplama, düz örme gibi farklı alanlarda yüzey gerilimlerini düşürerek problemleri azaltan bir üründür. Denwet PB MAX ise dokuma ön işlemde haşıl sökümü ve ağartma işlemini tek adıma indiren ve buradaki proses süresini önemli ölçüde iyileştirme özelliğine sahip ürünümüzdür. Her iki ürün de zaman, enerji ve işçilik tasarrufu sağlayan ürünlerdir. Günümüzde zaman ile yarışan tektil boyahaneleri için nitelikli ürünler geliştirmekteyiz. Aynı zamanda bu yıl kaplama ve denim yardımcı kimyasallarımızın lansmanını da ITM’de gerçekleştiriyor olacağız.” Denge Kimya, a company that supplies innovative solutions in the textile sector, continues to grow domestically and internationally with innovative and competitive products. One of the participants of the ITM 2018, Denge Kimya answered our questions about the products they will display at the fair and the sector. Could you tell us about the products you will display at the ITM Fair? “At the ITM Fair this year, we will introduce Denova Speedy and Denwet PB Max, which are products in our innovative products group. Denova Speedy is a process that solves the problems in textile processes and reduces problems by decreasing surface tension in different fields like printing, coating and plain weaving on textiles. Denwet PB MAX is our product, which reduces the desizing and bleaching process in the preliminary processing of weaving to a single step and improves the process time significantly. Both products save time, energy and labor costs. We develop quality products for the textile dying companies that are racing against time in our present day. We will also be launching our coating and denim assisting chemicals at ITM.”

121 PANORAMA What are your expectations from ITM? “At ITM 2018 we plan to share news about the new fields we have gotten into like coating, in addition to giving our existing customers news about the developments at Denge Kimya, and help potential domestic and international customers get to know Denge Kimya better.” What would you like to say about the future plans of your company? “The textile sector is a market in which competition is intense. One of our main strategies is to develop innovative products and solutions for our customers in order to be present in this market. Also investing in a production facility in one of the countries which have growth potential such as Bangladesh, Pakistan, Iran and India, and doing feasibility studies on these are among our plans for 2018.” How do you evaluate the sector and what are the action plans that need to be carried out? “Since environmentally friendly textile production will be required for the textile products in the near future, priority should be placed on environmentally friendly production technologies. Also technologies that use energy and water efficiently and recycle these should be used. Systems for automatic control of process parameters, reduction of excess chemical supplement substances to minimum and development of correct dying performance in the first attempt will all be unavoidable in the immediate future. Denge Kimya will continue to lead the sector on these subjects. The existing installed capacity in the textile chemicals sector in Turkey being quite large and increasing production quality will reflect positively on the export figures in future years.” ITM’den beklentileriniz nelerdir? “ITM 2018’de mevcut müşterilerimize Denge Kimya’daki gelişmeler hakkında haber verirken, kaplama gibi yeni girdiğimiz alanlardaki ürün gruplarımız ile ilgili haberleri paylaşmayı, yurtiçi ve yurtdışındaki potansiyel müşterilere Denge Kimya’yı daha yakından tanıtmayı planlıyoruz.” Firmanızın gelecek planlamaları hakkında neler söylemek istersiniz? “Tekstil sektörü rekabetin yoğun olduğu bir Pazar, bu pazarda var olabilmek için müşterilerimize yenilikçi ürünler ve çözümler geliştirmek bizim ana stratejilerimizden biri. Ayrıca 2018 yılı içerisinde büyüme potansiyeli yüksek olan Bangledash, Pakistan, İran ve Hindistan ülkelerinden birinde üretim tesisi yatırımı gerçekleştirilmesi planlarımız arasında yer almakta ve bunun için fizibilite çalışmaları yapmaktayız. “ Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz ve yapılması gereken eylem planları nelerdir? “Önümüzdeki süreçte kullanılacak tekstil ürünleri için çevre dostu tekstil üretimi zorunlu olacağından, çevre dostu üretim teknolojilerine öncelik verilmelidir. Ayrıca enerji ve suyu tasarruflu kullanan ve bunların geri kazanımını sağlayan üretim teknolojileri kullanılmalıdır. İşlem parametrelerinin otomatik kontrolüne yönelik sistemler, kimyasal yardımcı madde kullanım fazlalıklarının en aza indirilmesini ve ilk seferde doğru boyama performansının geliştirilmesini sağlamak önümüzdeki süreçte kaçınılmaz olacaktır. Denge kimya bu konularda sektöre liderlik etmeye devam edecektir. Türkiye de tekstil kimya sektöründe mevcut kurulu üretim kapasitesinin fazla olması ve artan üretim kalitesi bundan sonraki yıllarda da ihracat rakamlarına olumlu yansıyacaktır.” TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018

tekstil&teknik2018 october 2018