Views
8 months ago

tekstil nisan web yeni

TEKSTİL & TEKNİK |

TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018 156 PANORAMA Ürün Müdürü Carolin Russ bu konuya şöyle açıklık getirmektedir: “ WEKO tarafından geliştirilen hassas dozajlı püskürtme sistemi sayesinde terbiyeleme işlemlerinde yalnızca ihtiyaç duyulan miktar kadar malzeme kullanılmaktadır. Bu da enerji, çevre ve bütçenin korunmasını sağlamaktadır. Olabilecek en az miktarda sıvının kullanılması, yalnızca kimyasal sıvılardan tasarruf sağlamayıp aynı zamanda malzemenin kurutulması için gereken enerji miktarını da düşürmektedir. “ ÇOK ÇEŞİTLİ UYGULAMA OLANAKLARI Bazı sıvı maddelerle terbiye edilerek kumaşlara çok çeşitli özellikler kazandırılabilir. Örneğin hidrofilik / hidrofobik ya da oleofilik / oleofobik apreler, yumuşatıcılar, avivajlar, yanma geciktiriciler, anti-mikrobiyal ajanlar ve benzeri maddeler kumaşlara ek işlev ve özellik kazandırmak için kullanılırlar. Aynı biçimde nonwoven kumaşlar için de pek çok uygulama mevcuttur. Normalde geçirgen yapıya sahip PP jeotekstil ya da bebek bezlerine su geçirmez özellik kazandırılması çok temel bir örnektir. Böylece uygun yardımcı malzemenin püskürtülmesiyle bebek bezleri emici yapıya, tıbbi kumaşlar anti-mikrobiyal özelliğe ve halı sırtları da anti-statik yağlı özelliklere kavuşturulabilirler. Buradaki amaç sıvı uygulamalarıyla nonwoven ve kumaşlara ek özellik ve işlev kazandırmaktır. Tüm bunlar maksimum ekonomi ve kolaylıkla elde edilmelidir. KİMYASALLAR, YARDIMCI MALZEMELER VE ENERJİ TASARRUFU SAYESİNDE MALİYETLERİN DÜŞMESİ WEKO Sıvı-Uygulama-Sistemleri terbiyeleme esnasında yalnızca ihtiyaç miktarı kadar Chemicals, auxiliaries and energy savings as well as cost reduction WEKO-Fluid-Application-Systems only apply the amount of textile chemicals or auxiliaries actually needed. With the padding procedure, by contrast, roughly 70 % of moisture is retained by the fabric even after squeezing. By comparison, the non-contact application system has a reduced pick-up of approx. 15–25 %. Consequently, the textile finishers require significantly less drying energy and energy savings up to 60 % are feasible. Alternatively, the reduced energy required during drying allows markedly increasing machine speeds, sometimes even up to 100 %. The drastic reduction of chemical auxiliaries for textile finishing is especially important for sustained production in textile and nonwoven finishing. Up to 70 % can be saved with the WFA systems, also because single-sided and surface application is possible, if necessary. Non-contact application - gentle handling of textiles and nonwovens With non-contact spray application the product web is handled with extreme care since the contactless application does not apply any mechanical stress on the fabrics by squeezing between rollers. The high-quality textiles are not strained, and costly post production is made unnecessary. WEKO-ProTec – ultra-clean precision Based on the known rotor technology, WEKO developed an encapsulated rotor carrier WEKO-ProTec, preventing undesirable contamination of the environment securely and reliably. This ensures protection for man and work equipment when using hazardous or slippery substances. Escaping aerosols in the rotor carrier surroundings will be reduced significantly. The WEKO-ProTec integrates the many benefits of non-contact liquid application and an extremely clean and safe environment. The new system is already used successfully by several customers and is available with product widths up to 7 m. Particularly the benefits of WFA can be combined to the “WEKO-Triple-C-Effect”: contact-free, chemical savings, cost reduction. The advantage for the textile finishers • Precisely defined application quantity • Exact distribution of the liquids • Reproducible application quantities • Application of diverse substances • Economic consumption of application medium • User-friendly due to easy cleaning • Less drying energy or drying time •No squeezing.

yardımcı malzeme ve kimyasalın kullanımını garanti eder. Fularlama prosesinde sıkma işleminden sonra bile malzeme üzerinde neredeyse %70 oranında nem kalmaktadır. Temassız sıvı uygulama sistemiyle karşılaştırıldığında bu oran yaklaşık % 15-20 oranında daha düşüktür. Bununla birlikte, tekstil terbiyecileri malzemelerin kurutulması için harcanan enerjinin yaklaşık % 60 oranına kadar düşürülmesini talep etmektedirler. Ayrıca kurutma için harcanan enerjinin yanı sıra geçen zamanın da düşürülmesi, bazı durumlarda hat hızını %100 ‘ e kadar artırmaktadır. Kullanılan yardımcı kimyasal maddelerden ciddi oranlarda tasarruf edilmesi, tekstil ve nonwoven ve kumaş terbiyelemesinde üretim sürdürülebilirliği için önemlidir. Gerektiğinde, tek yüzlü ve yüzey uygulaması mümkün olduğu için, WFA sistemleriyle % 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanabilir. TEMASSIZ UYGULAMA-NONWOVEN VE KUMAŞLARIN NAZİKÇE TERBİYELENMESİ Temassız sıvı uygulaması sayesinde ürün silindirler arasında sıkışıp mekanik bir strese maruz kalmadığından neredeyse hiç deforme olmaz. Böylece gerilme problemi yaşamadan ve üretim maliyetini artıran ek işlemlere gerek kalmadan yüksek kaliteli nonwoven ve kumaşlar üretebilirsiniz. WEKO – ProTec – ULTRA – TEMİZ VE HASSAS Bilinen rotor teknolojisi sayesinde, WEKO istenmeyen malzeme birikimini engelleyen ve çalışma ortamının temiz kalmasını sağlayan WEKO-ProTec rotor muhafazasını geliştirdi. Özellikle tehlikeli ve kaygan sıvılarla çalışırken işçi ve makine güvenliğini artırmaktadır. Aynı biçimde rotor muhafazasından kaçan aerosol miktarını da önemli ölçüde azalmaktadır. Temassız sıvı uygulamanın avantajlarına ek olarak WEKO-Pro- Tec kullanımı ile tam temiz ve güvenli çalışma ortamı sunulmaktadır. Birçok müşterimize uyguladığımız bu sistemi ürün eni 7 metreye kadar olan tüm müşterilerimize sunmaktayız. WEKO WFA temassız sıvı uygulama sistemlerinin faydaları sloganımızla özetlenebilir. “WEKO-Triple-Efekt” : Temassız, Tasarruflu, Tam ihtiyacınız kadar. Tekstil terbiyecilerine sağladığı faydalar • Tam ihtiyaç miktarı kadar malzemenin hassas kullanımı • Uygulama sıvılarının tam ve homojen dağılımı • Çok küçük miktarlarda bile kullanım • Çok farklı malzemelerin kullanım imkânı • Uygulama maddesinin en ekonomik kullanımı • Kolay temizlenebilir özelliğiyle kullanıcı dostu • Daha az enerji gereksinimi ve kurutma zamanı • Sıkma gerektirmez.

tekstil&teknik2018 october 2018