Views
2 months ago

tekstil nisan web yeni

PANORAMA 182 BTC Plazma

PANORAMA 182 BTC Plazma teknolojisi ile tekstil terbiyesinde tasarrufu yeniden tanımlıyor BTC’s plasma technology redefines savings in textile finishing and Pre-treatment Yenilikçi çözümler sunan BTC Bilgi Teknolojileri’nin yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği Plazma Teknolojisi, ön terbiye ve terbiye sürecinde %90’a kadar su ve kimyasal tasarruf fırsatı sunuyor. Plasma Technology, developed through intensive R&D by innovative solutions provider BTC Bilgi Teknolojileri, offers water and chemical saving opportunities up to 90% in pre-finishing and finishing processes. TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018 BTC Bilgi Teknolojileri firması geliştirdiği yeni bir teknolojiyle boya ve baskı öncesinde, tekstil terbiyesinde su, kimyasal ve enerji tasarrufunu bugüne kadar ulaşılamayan seviyelere çıkarıyor. BTC’nin yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği Plazma Teknolojisi, tekstil üretiminin çevre üzerindeki etkisini minimize ederek, sürdürülebilirliğe ve yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunuyor. Üstelik firmaların su, kimyasal ve enerji maliyetleri ciddi ölçülerde düşerken, kumaş kaliteleri artıyor. Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı üretim talepleri her geçen gün etkisini güçlendiriyor. Müşterilerden gelen talepler artık üreticiler için zorunlu standartlara dönüşmeye başladı. Doğa üzerinde ciddi With the new technology developed by BTC Bilgi Teknolojileri, the water, chemical and energy savings in textile finishing before dyeing and printing reaches a level never achieved before. Plasma Technology, developed by BTC through intensive R&D, contributes to sustainability and a liveable world by minimizing the environmental impact of textile production. Moreover, while companies’ water, chemical and energy costs are decreasing in serious measure, fabric qualities are increasing. Sustainability and environmentally friendly production demands are strengthening each day. Requests from customers have now begun to turn into mandatory standards for manufac-

turers. Textile production, which has a serious impact on nature, also takes its share from this process. Water consumption in textile production reaches up to serious proportions. The decline in global water resources and problems in accessing to water in the future are now a reality through the reports. Approximately 3 billion people around the world are having trouble accessing the water. The Water Resources Group estimates that by 2030, 25% of the total water demand will not be met. It is noted that if the necessary precautions are not taken, the figures for the year 2030 may become reality much earlier and more intensely. Water consumption is very high in the textile industry Printing and dyeing facilities are among the areas where water is most used in textile production. Along with the developing technologies, digital printing facilities started to replace traditional dyeing and printing facilities in our country. Over the last 15 years, digital printing technologies have made it much easier to print on cotton, polyester and blended fabrics. However, switching to digital printing technologies does not provide us with full water and energy savings. Currently, water and energy is still being used for the preparatory steps before the printing of the fabrics. Preparatory phase for dyeing and printing polyester fabric; scarves (chemicals), drying, dyeing-printing, fixing, washing, drying. Besides, the traditional process of dyeing-printing in cotton fabric; weaving, desizing, cleaning, bleaching, drying and dyeing-printing. BTC completed the work that reduces the process of finishing before dyeing and printing to a single step. etkiler bırakan tekstil üretimi de bu süreçten payını alıyor. Tekstil üretiminde özellikle su tüketimi ciddi boyutlardadır. Küresel çapta su kaynaklarında görülen azalma ve gelecekte suya erişimde ciddi sıkıntıların yaşanacağı artık raporlarla önümüzde duruyor. Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar insan suya erişimde sorun yaşıyor. Water Resources Group (Su Kaynakları Grubu), 2030 yılına kadar toplam su talebinin %25’inin karşılanamayacağını tahmin ediyor. Hatta gerekli önlemler alınmadığı takdirde, 2030 yılı için öngörülen rakamların, çok daha erken bir tarihte ve daha şiddetli olarak yaşanabileceği kaydediliyor. SU KULLANIMI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÇOK FAZLADIR Tekstil üretiminde suyun en fazla kullanıldığı alanlar arasında baskı ve boya tesisleri bulunuyor. Gelişen teknolojilerle birlikte ülkemizde geleneksel boya ve baskı tesislerinin yerini dijital baskı tesisleri almaya başladı. Son 15 yılda, dijital baskı teknolojileri ile pamuklu, polyester ve karışımlı kumaşlara baskı yapmak çok daha kolay bir hale geldi. Ancak, dijital baskı teknolojilerine geçiş bize tam olarak su ve enerji tasarrufu sağlayamıyor. Halen kumaşların baskı öncesindeki hazırlık aşamaları için ciddi ölçüde su ve enerji kullanımı devam ediyor. Polyester kumaşın boya ve baskısı için ön hazırlık aşaması; fular (kimyasallar), kurutma, boya-baskı, fikse, yıkama, kurutma şeklinde gerçekleştirilir. Bunun yanında pamuklu kumaşta boya-baskının geleneksel süreci; dokuma, haşıl sökme, temizleme, ağartma, kurutma ve boya-baskı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Boya ve baskı öncesindeki terbiye sürecini tek adıma indiren çalışmaya BTC imza attı. SU ‘CANAVARI’ GELENEKSEL TERBİYEYE ALTERNATİF PLAZMA TEKNOLOJİSİ Tekstil üretiminin tümüne bakıldığında en fazla suyun terbiye sürecinde kullanıldığı görülür. Bir kg tekstil terbiyesi için yaklaşık olarak 100 lt suya ihtiyaç vardır. BTC Bilgi Teknolojileri’nin hem sektöre hem de doğaya katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği Plazma Teknolojisi su kullanımında %90 oranında tasarruf sağlayabiliyor. BTC’nin bir İtalyan Üniversitesi ile işbirliği içinde 2 yıllık bir çalışma ile geliştirdiği Plazma Teknolojisi, boya ve baskı öncesinde kumaşların ön hazırlık aşamasında kullanılarak, su tüketimini ortadan kaldırabiliyor. Katı, sıvı ve gaz olarak bilinen maddenin üç halinin 4. hali olan plazma bu teknolojinin merkezinde yer alıyor. Yoğun AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen plazma teknolojisi, kumaşın üzerinde 10 nanometrelik düzeyde bir fiziksel etki yaratarak tüm hazırlık aşamalarını tek adımda gerçekleştiriyor. Kumaş yüzeyinde bu teknoloji ile yapılan 183 PANORAMA TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018