Views
7 months ago

tekstil nisan web yeni

PANORAMA 206 stoklarına

PANORAMA 206 stoklarına artış şeklinde yansıdı (+291.000 balya ile 88,6’dan 88,8 milyona). Global üretimdeki yukarı yönlü revizyona sebep olan, Sudan (+730.000 balya ile 170.000’den 900.000’e) ve Avustralya (+300.000 ile 4,4’ten 4,7 milyona) tahminlerine yapılan artışlar oldu. Bu ilaveleri kısmen de olsa dengeleyen A.B.D. (-233.000 balya ile 21,3’ten 21,0 milyona) ve Özbekistan (-120.000 ile 3,7’den 3,6 milyona) hasat rakamlarında yapılan düşüşlerdi. İşletme kullanımında da bir dizi küçük değişiklik yapıldı. Artışlar, Bangladesh (+100.000 balya ile 7,2’den 7,3 milyona), Sudan (+100.000 ile 25.000’den 125.000’e), Türkiye (+100.000 ile 7,0’dan 7,1 milyona) ve Vietnam (+100.000 ile 6,4’ten 6,5 milyona) rakamlarına yapılırken Tayvan için tüketim tahmini 110.000 balya azaltılarak 680.000’den 570.000’e çekildi. Global ticaret tahmini 600.000 balya arttırılarak 38,2’den 38,8 milyona yükseltildi. İthalat açısından en büyük değişiklikler Türkiye (+300.000 balya ile 3,5’ten 3,8 milyona), Bangladeş (+150.000 ile 7,3’ten 7,4 milyona), Çin (+100.000 ile 5,0’dan 5,1 milyona), Vietnam (+100.000 ile 6,6’dan 6,7 milyona) ve Tayvan (-150.000 ile 700.000’den 550.000’e) için yapıldı. İhracat olarak en büyük revizyonlar da Sudan (+375.000 ile 125.000’den 500.000’e), A.B.D. (+300.000 ile 14,5’ten 14,8 milyona) ve Özbekistan (- 100.000 ile 1,2’den 1,1 milyona) için yapıldı. TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018 FIYATLARA BAKIŞ Şubat ayının sonlarında gerçekleşen Yıllık Değerlendirme Forumu’nda A.B.D. Tarım Bakanlığı gelecek hasat yılı için ön tahmin setini açıklamakta. Birkaç hafta önce ortaya çıkan rakamlarda A.B.D. Tarım Bakanlığı 2018/19 global pamuk üretiminin biraz daha düşük (%-4 ile 117,0 milyon balya) ve küresel tüketim rakamının da (%+2 ile 122,9 milyon balya) 2017/18’göre biraz daha yüksek olacağını vurguladı. Bu erken tahminler 2018/19’da 5,9 milyon balyalık üretim açığı (beklenen dünya işletme tüketiminin %5’i) oluşabileceğini öne sürmekte. Tarihsel standartlara göre dünya pamuk stoklarının yüksek kalmaya devam edeceği göz önünde bulundurulursa, global üretim açığı fiyat hareketleri için ilk tahrik unsuru olmayabilir. Son birkaç yılda da olduğu gibi, fiyatların yönü için daha önemli olması beklenen etken, stokların Çin occur in 2018/19. Considering that world cotton stocks will remain high by historical standards, the global production deficit may not be a primary driver of price movement. As has been the case for the past several years, what can be expected to be more important for price direction is the allocation of stocks inside and

outside of China. China has successfully drawn down its stocks over the past three crop years, and is expected to reduce its stocks again in 2018/19 (-7.3 million bales, to 33.6 million). For the collection of countries outside of China, stocks are expected to increase slightly (+1.4 million bales, to 49.3 million). If realized, this addition would follow the 8.6 million bale (22%) increase estimated for the current 2017/18 crop year. The increase in 2017/18 will set a new record for stocks outside China, surpassing the previous record (set in 2014/15) by 8%. Given that stocks outside of China are generally free to trade, this supply could have been expected to weigh on prices and to have pulled them lower. However, prices have been moving in the other direction. A range of possible explanations surfaced to explain why prices have been rising instead of falling. Among these have been concerns regarding the size of the Indian crop, speculative investment, the record level of unfixed on-call sales, and the high volume of committed U.S. export sales. As the series of recent USDA revisions to U.S. export forecasts suggests, uncertainty surrounds the level of U.S. exports for 2017/18. While the level of contracted sales is high, exceeding the level from one year ago by nearly 2.5 million bales, those contracts can be cancelled or rolled forward to the upcoming 2018/19 crop year (a major reason why current commitment is so high is that a large volume of contracts was carried forward from 2016/17). Due to transport bottlenecks, the flow of cotton out of U.S. ports has been slower than last year, but the latest weekly export data indicate that shipping has accelerated. The extent to which that faster rate might be maintained will determine the eventual level of U.S. exports, and therefore the eventual volume of U.S. ending stocks. Currently, the USDA indicates that U.S. ending stocks will nearly double, from 2.8 million in 2016/17 to 5.5 million in 2017/18. The USDA expects that high level of U.S. stocks to be maintained in 2018/19, but several key questions associated with that projection have already emerged, most notably the impact of dry West Texan weather and the potential for China to increase imports. içinde ve dışındaki dağılımıdır. Çin, son üç hasat yılında başarılı bir şekilde stoklarını eritirken 2018/19’da da tekrar stoklarını azaltması beklenmekte (-7,3 milyon balya ile 33,6 milyona). Çin dışındaki ülkelerin toplamı için, stokların bir miktar yükseleceği tahmin ediliyor (+1,4 milyon balya ile 49,3 milyona). Dikkat edilirse, bu artış mevcut 2017/18 hasat yılındaki 8,6 milyon balyalık artışı (%22) takip edecek. 2017/18’deki artış Çin dışındaki stoklarda yeni bir rekora imza atarken bir önceki rekoru (2014/15’teki) da %8 ile aşmış olacak. Çin dışındaki stokların genel olarak ticarete açık olması ile, bu arzın fiyatlara ağırlık yapıp aşağı çekmesi beklenebilirdi. Ancak, fiyatlar diğer istikamete girmeye devam etti. Fiyatların düşmek yerine neden arttığına dair bir dizi muhtemel açıklama ortaya atıldı. Bunların arasında Hindistan mahsulünün hacmi hakkındaki endişeler, spekülatif yatırımlar, rekor seviyedeki bağlanmamış hazırdan satışlar ve yüksek hacimdeki A.B.D. ihracat satış taahhütleri bulunmakta. A.B.D. ihracat tahminlerine Tarım Bakanlığı’nın son yaptığı bir dizi revizyonun da işaret ettiği gibi, 2017/18 A.B.D. ihracatlarının miktarı belirsizlik içinde kalmakta. Kontrat satışlarının seviyesi yüksek olup bir önceki yılı yaklaşık 2,5 milyon balya ile aşmış olmasına rağmen, bu kontratlar iptal edilebilir veya gelecek 2018/19 yılına devredilebilir (güncel taahhütlerin bu denli yüksek olmasının en önemli sebebi de 2016/17’den devredilen kontratların yüksek hacmidir). Nakliyedeki darboğazlar sebebi ile pamuğun A.B.D. dışına çıkışı geçen yıla göre yavaş gerçekleşti, ancak en son haftalık ihracat verileri sevkiyatların arttığını belirtiyor. Bu artışın ne denli korunabileceği muhtemel A.B.D. ihracatlarının seviyesini ve buna bağlı olarak da olası A.B.D. kapanış stokları seviyesini belirleyecektir. Halihazırda, A.B.D. Tarım Bakanlığı kapanış stoklarının, 2016/17’deki 2,8 milyon balyadan 2017/18’de 5,5 milyon balyaya - neredeyse iki katına çıkabileceğine işaret etmekte. A.B.D. Tarım Bakanlığı bu yüksek stok seviyesinin 2018/19’da devam edeceğini tahmin ederken, bu öngörü ile ilgili birkaç soru işareti çoktan ortaya çıkmış durumda. Dikkate değer olanlar, Batı Teksas’taki kurak hava şartlarının etkisi ile Çin’in ithalatlarını arttırma potansiyelidir. 207 PANORAMA TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018

 • Page 1:

  ISSN 2148-9254 NİSAN APRIL 2018 ww

 • Page 5 and 6:

  İMTİYAZ SAHİBİ İSTMAG MAGAZİN

 • Page 7 and 8:

  Gelecekteki başarınız için haz

 • Page 9 and 10:

  SS18 collection, debuted the entire

 • Page 11 and 12:

  9 PANORAMA Canla başla çalışan

 • Page 13 and 14:

  Hall H2 Booth 212A We imagine, buil

 • Page 16:

  PANORAMA 14 En iyiyi tercih etmek e

 • Page 19 and 20:

  True to life digital textile printi

 • Page 21 and 22:

  ÜRETİM HIZLANI- YOR 8 adet yeni j

 • Page 23 and 24:

  HALL: 6 STAND: 606 A

 • Page 25 and 26:

  The textile printer cut from anothe

 • Page 27:

  anges, and Zhongshan, China, where

 • Page 30:

  PANORAMA 28 Günümüzde tekstil en

 • Page 34:

  32 TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | AP

 • Page 37 and 38:

  35 PANORAMA Tayvan merkezli örme m

 • Page 40:

  38 TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | AP

 • Page 43:

  and we analyze and tell them how it

 • Page 48 and 49:

  TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL

 • Page 50:

  TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL

 • Page 54 and 55:

  PANORAMA 52 Tekstil dünyası 3 bü

 • Page 56:

  PANORAMA 54 hedefiyle uluslararası

 • Page 59 and 60:

  HALL: 7 STAND: 710 A

 • Page 62:

  PANORAMA 60 Entema, ITM 2018’de y

 • Page 65 and 66:

  63 PANORAMA been serving the domest

 • Page 67 and 68:

  Advertorial UCMTF To be seen @ ITM

 • Page 69 and 70:

  65 PANORAMA Is ITM a major event fo

 • Page 71 and 72:

  67 PANORAMA yapmaktadır. SUPERBA,

 • Page 73 and 74:

  HALL: 7 STAND: 715 A HALL: 12 STAND

 • Page 75 and 76:

  about 2018 as for most of our compa

 • Page 78 and 79:

  PANORAMA 74 Homer süblimasyon ve d

 • Page 80 and 81:

  TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL

 • Page 82 and 83:

  JET120 HIZLI KESİM MAKİNESİ HIGH

 • Page 84:

  PANORAMA 80 ITM’de Erhardt+Leimer

 • Page 87 and 88:

  MİMAKİ Tx300P-1800 SERİSİ DOĞR

 • Page 89 and 90:

  Developed after the mostly demanded

 • Page 91 and 92:

  Epson technologies: Half Tone Modul

 • Page 93 and 94:

  will exhibit two machines at the st

 • Page 96:

  92 TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | AP

 • Page 99 and 100:

  HALL: 6 STAND: 602 B

 • Page 101:

  How do you evaluate the sector and

 • Page 105:

  one of the most prestigious textile

 • Page 109 and 110:

  TÜYAP fair ground. Having a wide p

 • Page 112 and 113:

  PANORAMA 108 TEKSTİL & TEKNİK | N

 • Page 114 and 115:

  PANORAMA 110 Canlar Mekatronik Gene

 • Page 116:

  PANORAMA 112 2017 yılını firman

 • Page 120 and 121:

  PANORAMA 114 Kurutma makinası terc

 • Page 122 and 123:

  PANORAMA 116 Picanol ITM’de rapie

 • Page 124 and 125:

  118 TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | A

 • Page 126 and 127:

  PANORAMA 120 Denge Kimya, ITM 2018

 • Page 128 and 129:

  PANORAMA 122 Total Test Merkezi ipl

 • Page 130 and 131:

  124 TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | A

 • Page 132 and 133:

  PANORAMA 126 Groz-Beckert, ITM 2018

 • Page 134:

  TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL

 • Page 137 and 138:

  131 PANORAMA Focus products and new

 • Page 140:

  PANORAMA 134 ITM Fuarı’nda sergi

 • Page 143 and 144:

  April 14-17. Koray Kutlu, GCM Group

 • Page 146:

  140 TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | A

 • Page 149 and 150:

  cılığı için son derece uygundu

 • Page 152 and 153:

  PANORAMA 146 Mayer & Cie. ITM’de

 • Page 156 and 157:

  PANORAMA 150 Teksel Tekstil, yenili

 • Page 158 and 159:

  PANORAMA 152 Yenici Makine ITM’de

 • Page 160:

  PANORAMA 154 Nonwoven ve Kumaşlara

 • Page 163 and 164: yardımcı malzeme ve kimyasalın k
 • Page 166: PANORAMA 160 Triko sektörüne 25 y
 • Page 170 and 171: PAZAROLA 164 İçten değilse sır
 • Page 172 and 173: PANORAMA 166 Tecnorama tarafından
 • Page 174 and 175: PANORAMA 168 Yeni Kanun ile yatır
 • Page 176 and 177: PANORAMA 170 Morrison yükselişte
 • Page 178 and 179: 172 TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | A
 • Page 180 and 181: PANORAMA 174 Kompresörde çözüm
 • Page 182 and 183: PANORAMA 176 yıllarda büyük tecr
 • Page 184 and 185: PANORAMA 178 Silikonlu yumuşatıc
 • Page 186: PANORAMA 180 sahip olduğu en büy
 • Page 189 and 190: turers. Textile production, which h
 • Page 192 and 193: PANORAMA 186 swissQprint LED teknol
 • Page 194: TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL
 • Page 198: PANORAMA 192 kez ofisini Mimaki Eur
 • Page 202: PANORAMA 196 Kordsa, yatırımları
 • Page 206: 200 TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | A
 • Page 210 and 211: PANORAMA 204 Pamuk Pazarı Esaslar
 • Page 214: SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU Name
Tekstil Teknik Temmuz
Tekstil Teknik Dergisi Ağustos 2017 Sayısı
tekstil & teknik August 2018
Tekstil Teknik Dergisi Ocak 2018 Sayısı
tekstil&teknik2018 october 2018
Print On Demand Mart -Nisan 2018
dijital teknik 08.18 web
Dijital Teknik Şubat 2018
Matbaa Teknik Haziran 2018
Nisan Yeni Ranger Fiyat Listesi
Nisan 2018 - Yeni Kuga Fiyat Listesi
Decor Temmuz Ağustos 2018
Matbaa Teknik Dergisi Ekim 2017 Sayısı
matbaa eylul web
Tekstil Teknik Dergisi Şubat 2018 Sayısı
konfeksiyon teknik nisan 18
Tekstil Teknik Haziran 2018
Dijital Teknik Dergisi – Haziran 2017 Sayısı
Baby & Kid Product Exports / September’17
Print On Demand
Konfeksiyon Teknik Mart'17
matbaa_teknik_ekim_2018
Print On Demand Mayıs 2018
matbaateknik-nisan18