Views
8 months ago

tekstil nisan web yeni

PANORAMA 66 ITM için

PANORAMA 66 ITM için dikkatinizi aşağıdaki katılımcılara odaklamak istiyorum: NSC Elyaftan İplik: Salon 3 315D standında. LAROCHE: Salon 3 kabini 313 B - Salon 9 kabini 904B SUPERBA: Salon 2 kabini 212-A FİL KONTROLÜ: Salon 3 316C standında PETIT Yedek Parçaları: Salon 3 316C standında. SPOOLEX Grup: Salon 3 312 standında. DOLLFUS & MULLER: Salon 10-12 FUAYE F13 standında AESA: Salon 3 kabini 310A. “Couture çözümleri” ile ne demek istiyorsun? Ar-Ge faaliyetlerimiz ağırlıklı olarak müşterilerimizle gerçekçi ve pratik ortaklıklardan türetildiği için sadece “raflardan” makine satmıyoruz. Yenilik, hem yeni teknolojilerden hem de pazarın taleplerinden kaynaklanıyor. Amacımız uygun maliyetli, güvenilir ve çevre dostu makineler sunmaktır. Size bir müşteri talebini karşılamak için tasarlanmış birkaç yenilikçi makine vereyim. N. SCHLUMBERGER, uzun lifli elyafları işlemek için eğirme hatlarında dünya lideridir (doğal veya insan yapımı olsun çeşitli karışımlarda). Tiftik lifine adanmış özel bir hat, taraklama prosesinde özel bir eğirici için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, N. Schlumberger akrilik işlemek için halı üreticileri ile işbirliği For ITM, I would like to focus your attention on the following exhibitors: NSC Fibre to Yarn: Hall 3 booth 315D. LAROCHE: Hall 3 booth 313 B - Hall 9 booth 904B SUPERBA: Hall 2 booth 212-A FIL CONTROL: Hall 3 booth 316C PETIT Spare Parts: Hall 3 booth 316C. SPOOLEX Group: Hall 3 booth 312. DOLLFUS & MULLER: Hall 10-12 FUAYE booth F13 AESA: Hall 3 booth 310A. What do you mean by “couture solutions”? We are not selling only “off the shelves” machinery as our R&D is derived mainly from down-to-earth partnerships with our clients. Innovation comes both from new technologies and the market’s demands. Our goal is to offer cost effective, reliable, and environment friendly machines. Let me give you a few examples of innovative machines designed to meet a customer request. N. SCHLUMBERGER is the world leader in spinning lines for processing long staple fibres (in various blends whether natural or man-made). A special line dedicated to mohair fiber was specially designed for a specialty spinner in carding process. Also, N. Schlum- TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018

67 PANORAMA yapmaktadır. SUPERBA, VandeWiele’nin bir aile şirketi olan Superba’nın bir üyesidir ve kardeş şirketleri halı üretmek için eksiksiz hatlar sunmaktadır. Türkiye’de, kendi ülkeniz, moda trendlerinin gerektirdiği yeni bir dokuma ipliği tarzı, büyük bir üretici tarafından talep edildi. Talep, dokulu (friz) iplikler için gelişiyordu, ancak mevcut makinelerle üretilen iplikler, o sırada piyasa talebi için çok rasgele kavisli olan çok yüksek friz etkisi gösterdi. Müşterinin hem teknik hem de pazarlama bakış açılarından test edilen örnek iplikler ve halılar ürettiği bir prototip geliştirilmiştir. Sahadan gelen olumlu geri bildirimler sayesinde, makine geliştirildi ve istenilen iplik efektleri yapılabilir hale getirildi. LAROCHE, tekstil geri dönüşüm ve nonwoven makinelerinde dünya lideridir. Guatemala’daki NovaFibers (Grupo de Todos) için bir geri dönüşüm ve nonwoven çevre dostu çözüm özel olarak hazırlandı. NovaFibers, ABD’de ikinci el kıyafetleri toplamak, onları satmak için Guatemala’ya nakletmek için bir lojistik organize etmişti ancak bu kıyafetlerin çoğu, çok düşük fiyatlarda bile ikinci bir hayat için satılamamış ve daha sonra israfa atılmak zorunda kalmıştı. Zorluk, sürdürülebilir bir alternatif bulmaktı. NovaFibers ve Laroche birlikte çalıştılar, giysiler Cours’daki Laroche demo odasına gönderildiler, pazarlanabilir olup olmadıklarını kontrol etmek için Guateberger collaborates with carpet producers for processing acrylic. SUPERBA is a member of the VandeWiele family of companies, Superba and their sister companies offer complete lines to produce carpets. In Turkey, your own country, a new textured yarn style required by fashion trends, was required by a major producer. The demand was developing for textured (frieze) yarns, but the yarns produced with the existing machines showed too high frieze effect, too randomly curved for the market demand at that time. A prototype was developed with which the customer produced sample yarns and carpets that were tested both from a technical and a marketing points of views. Thanks to the positive feedbacks from the field, the machine was improved and the desired yarn effects were made feasible. LAROCHE is a world leader in textile recycling and nonwoven machinery. A recycling and nonwoven eco-friendly solution was tailor made for NovaFibers (Grupo de Todos) in Guatemala. NovaFibers had organized a logistics in the US to collect second hand clothes, transport them to Guatemala to resell them but many of these clothes could not be sold for a second life even at very low prices and then had to be thrown to waste. The challenge was to find a sustainable alternati- TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018

tekstil&teknik2018 october 2018