Views
6 months ago

tekstil nisan web yeni

PANORAMA 68 mala’ya

PANORAMA 68 mala’ya gönderilen nonwovenlar üretmek için fiberlere dönüştürüldü. Ardından Laroche, NovaFibers için eksiksiz bir hat tasarladı. Şimdi, NovaFibers, Guatemala’nın ikinci el giysilerini ABD’den ithal ediyor, geri kalan kısmını yeniden satıyor ve geri kalanı, bina yalıtımı, araba yalıtımı, yataklık ve mobilya keçesi gibi uygulamalar için hava geçirmeyen nonwoven üretmek için yeni malzemeler haline gelen rejenere lifler haline dönüştürülüyor. Industrie 4.0 özelliklerini mi tanıtıyorsunuz? Endüstri 4.0 tekstil endüstrisinde bir gerçek oluyor ve makinelerimizin bunun bir parçası olması gerekiyor. Aslında, bazı fabrikalarda zaten bir gerçektir ve çoğu insanın öngördüğünden çok daha hızlı genişleyecektir. Günümüzün küresel rekabetinde, hızlı hareket eden ve düşük hareket eden rakipler arasındaki uçurum inanılmaz bir hızla büyüyor, ancak doğru fikirler olmadan büyük fikirler işe yaramaz. Fabrika 4.0’ın bir tanımını önermeye çalışalım. Verilerin, üretim sürecinin her adımında algılayıcılar veya radyo frekansı tanımlama etiketleri (RFID) ile toplandığı, hatta analiz edildiği ve fabrikanın içinde veya iki fabrika ve. NovaFibers and Laroche worked together, clothes were sent to Laroche demo room in Cours, recycled into fibers to produce nonwovens which were sent to Guatemala to check if were marketable. Then, Laroche designed a complete line for NovaFibers. Now, NovaFibers imports in Guatemala second hand clothes from the US, resell part of them, and the rest is recycled into regenerated fibers which become the new materials to produce airlay nonwovens for such applications as building insulation, car insulation, felt for bedding, furniture, carpet underfelt, etc. Are you introducing Industrie 4.0 features? Industry 4.0 will become a reality in the textile industry and our machines have to be part of it. In fact, it is already a reality in some factories and it will expand much quicker than most people envision. In today’s global competition, the gap between the fast moving and the low moving competitors is widening at an incredible speed but great ideas are useless without the right execution. Let’s try to propose a definition of the factory 4.0. It is a factory in which data are collected TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018

HALL: 7 STAND: 715 A HALL: 12 STAND: 1214 B

tekstil&teknik2018 october 2018