Views
8 months ago

tekstil nisan web yeni

PANORAMA 70 arasında

PANORAMA 70 arasında prosesin iyileştirilmesi için aynı şirket veya müşteri veya tedarikçilerin fabrikaları ile. anlık kararlar alındığı bir fabrikadır. Teknoloji ortakları olarak sadece yenilikçi değil (her yıl makinelerimizde bazı ilerlemeler kaydediyoruz aynı zamanda yıkıcı çözümler de sunuyoruz. Nesnelerin İnterneti, sadece her bir makinenin sürecini geliştirmek için değil, tüm üretim hattını geliştirmek için kesinlikle ana yoldur. 2018 şirketiniz için nasıl başladı? 2017 bir rekor yıl oldu. Coğrafi olarak değişiklikler oldu, örneğin Çin pazarı, en önemli pazarımız, hala daralıyor, ancak ABD pazarı patlıyor. Türkiye’de 2016 yılında kısa süreli bir yavaşlamadan sonra siparişler tekrar yükseldi. İran’da iş yeniden başlıyor. Hindistan’da, bazı şirketlerimiz son derece iyi çalışıyorlar, ancak diğerleri hala biraz yavaş olduğunu düşünüyorlar. Makinelerle yapılan ürünlerin türünde de değişiklikler var. Geleneksel tekstil (konfeksiyon) üretimi yapan makinelerin satışları yavaşladı, ancak teknik tekstil, halı ya da tekstil ürünlerinin geri dönüşümü için makine satışları arttı. 2018 konusunda oldukça iyimseriz, çünkü çoğu şirketimiz için sipariş birikimi zaten kayıt seviyesinde. Bunun nedenlerinden biri: Bu ocak, Hannover’deki Domotex 2018, halı imalat sanayinde yer alan şirketler için başarılı bir fuar olmuştur. Türk müşterilerimiz, aynı zamanda Amerikalı müşterilerimiz birçok yatırım projesine sahipti. Ayrıca, yatırım yapma fırsatına sahip olmayan ve dolayısıyla modası geçmiş ve güvenilmez üretim süreçleriyle uzun yıllardan beri uğraşan İranlılar, son teknolojilere yeniden yatırım yapmaya istekliydi. through sensors or radio frequency identification tags (RFID) at each step of the production process, analyzed on line and automated decisions are made instantly to improve the process inside a factory or between two factories whether inside the same company or with clients or suppliers’ factories. We, as technology partners, have to offer not only innovative (each year we introduce some improvements in our machines) but disruptive solutions. The Internet of Things is certainly the main way not only to improve the process of each machine but the whole line production process. TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018 How is 2018 starting for your companies? 2017 was a near record year. Geographically there have been changes, for example the Chinese market, our most important market, is still contracting, but the US market is booming. In Turkey, after a short-lived slowdown in 2016, orders have picked up again. Business is clearly starting again in Iran. In India, some of our companies are doing extremely well but other think it is still a little slow. There are also changes in the type of products made with the machines. Sales of machines to produce traditional textiles (apparel) have slowed but sales of machines to produce technical textiles, carpeting or to recycle textiles have soared. We are quite optimistic

about 2018 as for most of our companies their order backlog is already at record levels. One of the reasons: this January, Domotex 2018, in Hannover, has been a successful expo for the companies involved in the carpet manufacturing industry. Our Turkish customers but also our American customers had many investments projects. Also, the Iranians whom after so many years without the opportunity to invest and therefore with outdated and unreliable production processes, were eager to invest again in state of the art technologies. 71 PANORAMA Do you have planned roadshows in 2018? End of 2016, we organized the first Dalton carpet conference in Dalton Georgia USA and invited Belgian, English and German companies to join us. It attracted more than 110 executives from the most important carpet manufacturing companies to examine innovative solutions for the flooring industry: from polymer and natural fibers to end products. This October 2017 with the Belgian, Spanish and Swedish associations, we organized the first European roadshow in Colombia. It took place in Bogota and Medellin, attracted more than 100 Colombian companies including many with which we had not done business yet. We are going to follow up on this success. For 2018, we have several events, which are under consideration, but they are not finalized yet and then I cannot speak about them at this time. To know more about our association, about the companies a very easy way is through www.ucmtf.com 2018’de tanıtım turu planladınız mı? 2016 yılının sonunda, Dalton Georgia ABD’de ilk Dalton halı konferansını düzenledik ve Belçika, İngiliz ve Alman şirketlerini de bize katılmaya davet ettik. Zemin kaplama endüstrisi için yenilikçi çözümler incelemek için en önemli halı imalat şirketlerinden 110’u aşkın yöneticinin ilgisini çekti: polimer ve doğal elyaftan son ürünlere kadar. Bu Ekim 2017, Belçika, İspanya ve İsveç dernekleriyle Kolombiya’daki ilk Avrupa roadshow’u düzenledik. Bogota ve Medellin’de gerçekleşti, henüz iş yapmamış olduğumuz birçok şirket dahil 100’den fazla Kolombiyalı şirketi bünyesine kattı. Bu başarıyı takip edeceğiz. 2018 için, göz önünde bulundurulan birkaç etkinliğimiz var, ancak henüz kesinleşmedi ve şu anda bu konuda konuşamam. Derneğimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için şirketler hakkında çok kolay bir yol www.ucmtf.com ziyaretidir. TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018

tekstil&teknik2018 october 2018