Views
4 months ago

ata122_03_ders

23.2.2017 b. Okul

23.2.2017 b. Okul öncesi, İlk ve Orta Öğretimde Gelişmeler Cumhuriyet döneminde uzun yıllar köylerin çoğuna okul yapılamamış,öğretmen atanamamıştı. 1936 yılında 60 bin köyün 35 bininde okul ve öğretmen yoktu. Okul olan köylerin bazılarında da ilköğretim 3yıl süreliydi. Okul sayıları artırılıp, eğitim süresi uzatılmaya çalışılırken, bir yandan da öğretmen yetiştirmeye hız verildi. Cumhuriyet'i kuranlar ilköğretimi laikliği topluma benimsetecek, özellikle kırsal kesimde davranışları değiştirecek bir araç olarak gördüler. Bütün çabalara rağmen 1927'de okuryazar oranı %11 idi. İlköğretimin bütün çabalara rağmenistenilengelişmeyi gösterememesinin bir nedeni de yetersiz öğretmen maaşları ve okullarda araç‐gerecin kısıtlı olmasıydı. b. Okul öncesi, İlk ve Orta Öğretimde Gelişmeler İlköğretim giderleri ve öğretmen maaşları 1948 yılına kadar İl Özelİdaresi tarafından karşılanırken, bu tarihten sonra devlet bütçesinden karşılanmaya başladı. Cumhuriyet'in ilanını izleyen yıllarda, orta öğretimde de okullaşma oranı çok düşüktü. Cumhuriyet Hükümetlerinin temel hedefi bu oranı yükseltmek oldu. 1923‐1924 öğretim yılında ülkede 72 ortaokul mevcuttu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kızveerkeklerinayrı ortaokul ve liseleri bulunuyordu. 1927‐1928 öğretim yılında bazı ortaokullarda karma eğitime geçildi. 1943 yılına gelindiğinde karma ortaokullarınsayısı 106'ya ulaştı. 12

23.2.2017 b. Okul öncesi, İlk ve Orta Öğretimde Gelişmeler Atatürk devrinde ortaokulların ders programları ilkokulların programlarında olduğu gibi Türk Devrimi'nin temel niteliklerine göre şekillendi. 1924 yılında ortaokul programında yer alan din dersleri 1930 yılında kaldırıldı. 1923‐1924 öğretim yılında Türkiye'de 23 lise bulunuyordu. Atatürk döneminde Yüksek Öğretmen okulları mezunlarının artması, Avrupa'da eğitim gören öğretmenlerin istihdam edilmesiyle liselerin sayısı %300 artırıldı. Ders programları, diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi, yeni rejimin dayandığı ilkeler ışığında yapılmaktaydı. 1924‐1927 yılları arasında lise programlarında yer alan Arapça ve Farsça dersleri 1929‐1930 öğretim yılı başında kaldırıldı. BunlarınyerineBatı dilleri konuldu. 13

Türkiye
11 mart – 17 mart, 2013-cü ilin 11-ci həftəsi, N09 (113) - ATİB
“Kəpəz”ə məğlubiyyəti çoxdan unutmuşam” - Qəbələ
XEBERLER 2010 #2 son - Ä°qtisadiyyat Ä°nstitutu
Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz - Azərbaycan Milli Kitabxanası
2002-2016